Έργων συνέχεια..(Κρήμνη- Γεροπλάτανος).

Το καλοκαίρι ξεκινά κι εμείς ετοιμαζόμαστε.

Με συντονισμένες προσπάθειες, πετύχαμε τη χρηματοδότηση και την ολοκλήρωση της κατασκευής δύο νέων υδρευτικών δεξαμενών για τις Τοπικές Κοινότητες Κρήμνης και Γεροπλατάνου.

Θα εξακολουθήσουμε να δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ολοκλήρωση τέτοιων έργων, που εξασφαλίζουν ποιοτική επάρκεια νερού στα χωριά μας!

Με στοχευμένες παρεμβάσεις αναβαθμίζουμε τη ζωή των πολιτών μας.

Συνεχίζουμε…

Απάντηση