Ανακοίνωση υποψηφιότητας για τον Δήμο Πολυγύρου

Ο κύβος ερρίφθη!
Τα τελευταία χρόνια στον Δήµο µας βιώνουµε καταστάσεις που αδικούν τον τόπο και τις ζωές
µας, υπονοµεύοντας το µέλλον των νέων ανθρώπων και την επιλογή τους να ζήσουν και να
ευηµερήσουν σ’ αυτόν.
Η έλλειψη σχεδιασµού και οράµατος σε συνδυασµό µε τον προσωποκεντρικό τρόπο διοίκησης
της παρούσας δηµοτικής αρχής, µας οδήγησαν σε ένα τέλµα µετριότητας και αδράνειας. Τα
αποτελέσµατα είναι πλέον ορατά σε κάθε κοινότητα του Δήµου και στην καθηµερινότητα του
κάθε συµπολίτη µας:
• Έργα πρόχειρα, κακοσχεδιασµένα, πανάκριβα και ηµιτελή
• Αδιαφάνεια, ανορθολογική διαχείριση και κατασπατάληση οικονοµικών πόρων
• Ανεπάρκεια κοινωνικών δοµών
• Εγκατάλειψη δηµόσιων χώρων
• Απαξίωση οργάνων, θεσµών και διαδικασιών
Είµαστε πεπεισµένοι, ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί, δεν µας αξίζει και
οφείλουµε να προσπαθήσουµε να την αλλάξουµε.
Είµαστε αισιόδοξοι, ότι αυτή η αίσθηση κυνισµού που έχει διαχυθεί σε ένα σηµαντικό τµήµα της
τοπικής κοινωνίας απαξιώνοντας τις πολιτικές διαδικασίες, µπορεί και πρέπει ν’ ανατραπεί.
Η δηµιουργία ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου σε τοπικό επίπεδο µεταξύ των πολιτών του
Δήµου Πολυγύρου και της Διοίκησής του, είναι αδήριτη ανάγκη και απαραίτητη συνθήκη για την
επιβίωση και την ανάπτυξη του Δήµου µας µέσα σ’ ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο και
εξελισσόµενο περιβάλλον.
Στο επίκεντρο σχεδιασµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οφείλει να είναι ο άνθρωπος και το
περιβάλλον στο οποίο ζει, δηµιουργεί και εργάζεται. Η επιτυχής λειτουργία του Δήµου, συνδέεται
µε την πλήρη ικανοποίηση των αναγκών όλων των πολιτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών
του, καθώς και µε τη διαρκή βελτιστοποίησή τους.
Οι προτεραιότητες και οι ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών διαφέρουν:
• τα παιδιά χρειάζονται ασφαλείς, σύγχρονους και ελκυστικούς δηµόσιους χώρους
• οι κάτοικοι µια πόλη προσβάσιµη και φιλική στην καθηµερινότητά τους
• οι ηλικιωµένοι και οι απόµαχοι της ζωής ασφάλεια και φροντίδα
• οι ευπαθείς κοινωνικές οµάδες σταθερή στήριξη και αξιοπρέπεια
• οι επισκέπτες και οι τουρίστες ποιότητα υπηρεσιών και εµπειρίες που θα τους
συναρπάσουν
• οι επιχειρηµατίες προοπτικές ανάπτυξης
• οι νέοι δυνατότητες να βρουν δουλειά και να αναπτύξουν δηµιουργικά τις δεξιότητές
τους.


Ο επανασχεδιασµός των υπηρεσιών του Δήµου, µε βασικό στόχο την ικανοποίηση των
αναγκών του κάθε πολίτη, αλλά και ο ορθολογικός επαναπροσδιορισµός της διοικητικής δοµής
του Δήµου Πολυγύρου, συνιστά µείζονος σηµασίας θέµα.
Με βάση λοιπόν, όλες τις παραπάνω διαπιστώσεις καταθέτουµε στη δηµόσια συζήτηση για το
µέλλον του τόπου µας και στην κρίση όλων σας, προκειµένου να αποκαταστήσουµε τον
χαρακτήρα της κοινής µας ζωής, τις αρχές µας:


• Πιστεύουµε στην ανεξάρτητη, ακηδεµόνευτη πολυσυλλεκτική Αυτοδιοίκηση, έξω από
επίπλαστους διαχωρισµούς, κοµµατικές ταµπέλες, ιδεοληπτικές εµµονές και µακριά από
ιδιοτελή συµφέροντα.
• Πιστεύουµε ότι το βασικό κριτήριο λήψης αποφάσεων οφείλει να είναι το γενικότερο
συµφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι το ατοµικό.
• Σεβόµαστε τις διαφορετικές απόψεις, ιδεολογίες και αντιλήψεις και πιστεύουµε στη
σύνθεση προτάσεων µέσα από ειλικρινή δηµοκρατικό διάλογο.
• Πιστεύουµε στην ενεργή συµµετοχή των πολιτών και στο δικαίωµα να εισακούονται οι
απόψεις τους, χτίζοντας σχέσεις εµπιστοσύνης µε την εκάστοτε διοίκηση του Δήµου.
• Πιστεύουµε στην έµπρακτη εφαρµογή της ισότητας των πολιτών στην καθηµερινότητά
τους και στον σχεδιασµό πολιτικών για την ένταξη και συµπερίληψη των ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων.
• Πιστεύουµε ότι µέσα από την καινοτοµία µπορούµε να κάνουµε το άλµα στο µέλλον που
έχει ανάγκη ο τόπος µας.
• Πιστεύουµε στις συλλογικές υποχρεώσεις και στο αίσθηµα κοινωνικής συνοχής που
αυτές υπηρετούν.
• Πιστεύουµε στη διαφάνεια. Τόσο κατά τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων όσο και
κατά τον τρόπο άσκησης της διοίκησης. Κάθε απόφαση πρέπει να αιτιολογείται και να
ελέγχεται.
• Πιστεύουµε στην αξιολόγηση της συνέπειας αναφορικά µε την υλοποίηση των
προεκλογικών δεσµεύσεων.
• Πιστεύουµε στην ενδυνάµωση του ρόλου των κοινοτήτων, ώστε να µπορούν οι κάτοικοι
να καταγράφουν και να ιεραρχούν τις ανάγκες και τα προβλήµατά τους στα πλαίσια ενός
γενικότερου δυναµικού σχεδιασµού.
• Πιστεύουµε στη δίκαιη, ισόρροπη, βιώσιµη ανάπτυξη όλων των δηµοτικών ενοτήτων και
οικισµών του Δήµου µας.
• Πιστεύουµε πως δεν υπάρχουν λύσεις και άνθρωποι µε µαγικά ραβδιά που θα τα
αλλάξουν όλα σε µία µέρα.
• Πιστεύουµε στη σκληρή οµαδική δουλειά.


Αγαπητοί συνδηµότες και συνδηµότισσες
Δεν είµαστε «επαγγελµατίες» πολιτικοί και η ενασχόλησή µας µε τα κοινά δεν έχει στόχο τον
βιοπορισµό. Είµαστε άνθρωποι, µέσα από τα σπλάχνα της κοινωνίας των πολιτών του τόπου
µας, που δεν αντέχουµε άλλο να αντικρίζουµε καθηµερινά την κακοποίηση στην οποία
υποβάλλεται και την παραίτηση στην οποία έχει περιέλθει. Είµαστε άνθρωποι που ενοχλεί
βάναυσα την αισθητική µας, η εργαλειοποίηση της επιβίωσης των συνανθρώπων µας,
δηµιουργώντας σχέσεις εξάρτησης, στερώντας τους την πολιτική και κοινωνική τους αυτονοµία
και ελευθερία. Είµαστε άνθρωποι που δυσφορούµε απέναντι σε κάθε κοινωνικό αποκλεισµό και
αντιλαµβανόµαστε την τοπική αυτοδιοίκηση ως ένα πεδίο όπου η κοινωνική δικαιοσύνη, η
ισότητα και η αλληλεγγύη µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα.
Η συµµετοχή όλων µας σε αυτή την προσπάθεια γίνεται µε ανιδιοτέλεια, µε µοναδικό κίνητρο την
αγάπη µας για τον τόπο και τους ανθρώπους του και έχει τους εξής στόχους:


• Να θέσουµε στο επίκεντρο τις ανάγκες όλων των συνδηµοτών µας σε όποιο σηµείο του
Δήµου µας κατοικούν και να είµαστε δίπλα τους 24 ώρες τη µέρα, 7 ηµέρες την
εβδοµάδα.
• Να δηµιουργήσουµε όλες τις δοµές και υπηρεσίες που θα εκσυγχρονίσουν το Δήµο µας
σύµφωνα µε τις ανάγκες της εποχής µας -λειτουργώντας ανεξάρτητα από την εναλλαγή
των διοικήσεων- εξυπηρετώντας όλους τους πολίτες.
• Να αξιοποιήσουµε όλες τις δυνατότητες της κάθε περιοχής, µε σεβασµό στο περιβάλλον
και την πολιτιστική κληρονοµιά µας, µε εξωστρέφεια, σχέδιο και αποτελεσµατικότητα για
να αναδείξουµε τον τόπο µας.
• Να αναστρέψουµε, στο µέτρο του δυνατού, την ερήµωση των χωριών µας, µε
ορθολογικό σχεδιασµό, σοβαρές µελέτες και δυναµική διεκδίκηση πόρων.
• Να διευρύνουµε τη συµµετοχή όλων µας στις τοπικές αποφάσεις. Με ανοιχτές
συνελεύσεις ανά οικισµό, µέσα από δηµοκρατικό διάλογο και συµµετοχή να αναδείξουµε
το σηµαντικό ρόλο της διαβούλευσης και της σύνθεσης απόψεων.
• Να δηµιουργήσουµε τις προϋποθέσεις που θα εµπνεύσουν τους νέους µας να µείνουν
και να δηµιουργήσουν στον τόπο τους.
• Να βγούµε επιτέλους από το τέλµα της αδράνειας, της προχειρότητας, της παρακµής.
Η ευηµερία της περιοχής µας είναι δυνατή.
Αρκεί να το πιστέψουµε, να συµµετέχουµε, να οραµατιστούµε, να σχεδιάσουµε και να
υλοποιήσουµε όλοι µαζί τα επόµενα βήµατα.


Αγαπητοί συνδηµότες και συνδηµότισσες
Με πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που έχουµε να αντιµετωπίσουµε, µε εµπιστοσύνη στις ιδέες

και τα οράµατα των συνοδοιπόρων µου, µε αστείρευτη διάθεση για σκληρή οµαδική δουλειά,
δηλώνω την υποψηφιότητά µου για το αξίωµα του Δηµάρχου στις επερχόµενες εκλογές
και απευθύνουµε ανοιχτό κάλεσµα συµπαράταξης και σύµπλευσης σε όλες τις δυνάµεις της
κοινωνίας των πολιτών του Δήµου µας που συµµερίζονται τις αρχές µας.
Το επόµενο διάστηµα, µέσα από διαρκή διαβούλευση µε όλους εσάς, θα αναπτύσσουµε τις
θέσεις µας αναλυτικά, προσδοκώντας έως τις επερχόµενες εκλογές, η προσπάθεια µας αυτή, να
αγκαλιαστεί από το σύνολο των ενεργών πολιτών του Δήµου µας.


Δεσµευόµαστε πως ένας άλλος τρόπος διοίκησης είναι εφικτός.


Για τον τόπο µας, για εµάς, για τα παιδιά µας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: