Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας

Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου «Αποστράγγιση ομβρίων υδάτων στην ευρύτερη περιοχή της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας» με χρηματοδότηση του Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”.

Η πρόταση στο πρόγραμμα υποβλήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας βάσει μελέτης, που είχε ετοιμάσει ο Δήμος, ο οποίος είναι και ο Φορέας υλοποίησης του έργου. Έχει προϋπολογισμό 12.300.000 € και περιλαμβάνει την κατασκευή των αναγκαίων υποδομών, που αφορούν στην αποστράγγιση των ομβρίων υδάτων σε είκοσι τέσσερις (24) θέσεις* της παραλιακής ζώνης του Δήμου Νέας Προποντίδας, με απώτερο σκοπό την προστασία των παρακείμενων οδών και γενικά των παραρεμάτιων περιοχών από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, που πλήττουν συχνά τις περιοχές αυτές.

Στις θέσεις αυτές δεν υφίσταται σαφώς διαμορφωμένο τεχνικό έργο (παρά μόνον τμήματα από οπλισμένο σκυρόδεμα υπό τη μορφή «ιρλανδικής» διάβασης), με αποτέλεσμα τα ύδατα να ρέουν ανεξέλεγκτα επί του οδοστρώματος της παραλιακής οδού και να παρατηρούνται έντονα πλημμυρικά φαινομένα κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων (ακόμη και ήπιων).

*Θέσεις Τεχνικών Έργων:

• 1. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Ν. Καλλικράτεια – Ν. Ηράκλεια

• 2. Κιβωτοειδείς οχετοί: Παραλιακή Οδός Σωζόπολη-Ν. Καλλικράτεια

• 3. Ανοιχτή τάφρος από Ο.Σ: Παραλιακή Οδός Παραλία Ν. Τρίγλιας – Σωζόπολη

• 4. Κιβωτοειδείς οχετοί: Παραλιακή Οδός Σωζόπολη-Ν. Καλλικράτεια

• 5. Τεχνικό ενός ανοίγματος: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 6. Κιβωτοειδής οχετός: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 7. Κιβωτοειδείς οχετοί: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 8. Τεχνικό ενός ανοίγματος: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 9. Κιβωτοειδείς οχετοί: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 10. Κιβωτοειδείς οχετοί: Παραλιακή ζώνη Ν. Πλαγίων

• 11. Κιβωτοειδείς οχετοί: Ανατολική είσοδος οικισμού Ν. Πλαγίων (περιοχή γηπέδου)

• 12. Κιβωτοειδείς οχετοί: Ανατολική είσοδος οικισμού Ν. Πλαγίων (περιοχή γηπέδου)

• 13. Κιβωτοειδείς οχετοί: Ανατολική είσοδος οικισμού Ν. Πλαγίων

• 14. Γέφυρα τριών ανοιγμάτων: Οικισμός Πορταριάς (περιοχή κεντρικού ρέματος)

• 15. Γέφυρα τριών ανοιγμάτων: Οικισμός Πορταριάς (περιοχή κεντρικού ρέματος)

• 16. Ανοιχτές τάφροι από Ο.Σ (ορθογωνική διατομή): Οδός Διονυσίου-Παραλία Διονυσίου

• 17. Ανοιχτές τάφροι από Ο.Σ (ορθογωνική διατομή): Παραλία Διονυσίου

• 18. Ανοιχτές τάφροι από Ο.Σ (τραπεζοειδής διατομή): Παραλία Διονυσίου

• 19. Κιβωτοειδής οχετός (σε δύο θέσεις): Άγιος Μάμας

• 20. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Ν. Πλάγια-Σωζόπολη (Μετόχι)

• 21. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Σωζόπολη-Ν. Καλλικράτεια

• 22. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Ν. Καλλικράτεια-Ν. Ηράκλεια

• 23. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Ν. Καλλικράτεια-Ν. Ηράκλεια

• 24. Κιβωτοειδείς οχετοί: Οδός Ν. Καλλικράτεια-Ν. Ηράκλεια

Επιπλέον, των προαναφερθέντων σε δύο σημεία, ανατολική είσοδο του οικισμού Διονυσίου και στο νότιο τμήμα του οικισμού Πορταριάς, όπου υπάρχουν υφιστάμενες γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα, προβλέπεται να γίνουν τοπικές εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης αυτών.

* Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από τα Ν. Πλάγια.

Απάντηση