Ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Παλαιοχωρίου από τον Δήμο Αριστοτέλη με υποβολή μελέτης στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα»

Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμνασίου Παλαιοχωρίου σε ενεργειακή κλάση Β+, προϋπολογισμού 462.000 €, εκπόνησε και υπέβαλε προς χρηματοδότηση ο Δήμος Αριστοτέλη, στο πρόγραμμα «Ηλέκτρα» του Υπουργείου Ενέργειας που προορίζεται για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το υφιστάμενο κτίριο του Γυμνασίου, κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Ε και χαρακτηρίζεται ως ενεργειακά μη αποδοτικό.

Η πρόταση χρηματοδότησης που υποβλήθηκε προβλέπει:

Επεμβάσεις θερμοπρόσοψης κτιρίου και θερμομόνωσης της στέγης.
Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά αποδοτικότερα.
Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού με αντικατάσταση των υφιστάμενων φωτιστικών με νέα, τεχνολογίας LED.
Εγκατάσταση αυτοματισμών (αισθητήρες παρουσίας, κίνησης, φυσικού φωτισμού).
Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού- θέρμανσης, με κατάργηση του υφιστάμενου λέβητα πετρελαίου και του καυστήρα και εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-νερού, η οποία θα συνδέεται με το υπάρχον υδραυλικό σύστημα και τα θερμαντικά σώματα (panel).
Εγκατάσταση μηχανικού αερισμού μέσω αεραγωγών και εξαγωγή αέρα μέσω στομίων.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 10 kW επί της στέγης του κτιρίου, για σύνδεση με net metering. 

Παράλληλα προβλέπονται επεμβάσεις ενίσχυσης της προσβασιμότητας του κτιρίου, όπως κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ και η εγκατάσταση αναβατορίου στο εσωτερικό κλιμακοστάσιο, για την εξασφάλιση της κατακόρυφης πρόσβασης στους ορόφους. 

Με την υλοποίηση της πρότασης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση Εκπομπών CO2 κατά 48%, και εξοικονόμηση κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 81%!
 Σύμφωνα με τις απαιτήσεις  του προγράμματος, το 40% της δαπάνης του προϋπολογισμού θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αριστοτέλη .

 Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, δήλωσε σχετικά: «Όχι μόνο υλοποιούμε εντός της 1ης θητείας μας μια σειρά έργων, που είχαμε ξεκινήσει να σχεδιάζουμε αναλαμβάνοντας τα ηνία του Δήμου, αλλά βάζουμε σε τροχιά υλοποίησης τα έργα της επόμενης θητείας μας! Βαδίζουμε με σταθερότητα και σιγουριά στο μέλλον του τόπου μας. Κάθε μέρα κι ένα βήμα!»

Απάντηση