Συνεδρίασε σήμερα το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε.Χαλκιδικής.

Στόχος η προετοιμασία, ο συντονισμός και η αποτελεσματικότητα αντιμετώπισης έκτακτων συμβάντων δασικών πυρκαγιών, κατά την αντιπυρική περίοδο του θέρους, που μόλις ξεκίνησε.

Η ασφάλεια κατοίκων και επισκεπτών, η προστασία των οικοσυστημάτων αλλά και η διαφύλαξη των περιουσιών αποτελούν το κεντρικό μέλημά μας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν η Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, των Δασαρχείων, της Πολιτικής προστασίας των Δήμων, της Πολιτικής προστασίας της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας ΜΘ, Εθελοντικές Ομάδες Πυροπροστασίας και εκπρόσωπος του Στρατού.

Προήδρευσε η Διοίκηση της Αντιπεριφέρειας Π.Ε.Χαλκιδικής και η αντίστοιχη Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας .

Απάντηση