Σύνθεση νέας διοίκησης στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής

ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Σας γνωστοποιούμε την νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Χαλκιδικής που συγκροτήθηκε μετά από συνεδρίαση του Δ/Σ στις 10/5/23 με τα εξής αξιώματα:

(ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΜΠΟΛΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΟΡΓ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΜΙΑΣ ΤΟΖΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ )

Απάντηση