Υπεγράφη η σύμβαση των 2.168.594,25€ για την ύδρευση στον δήμο Κασσάνδρας

Υπεγράφη η σύμβαση των 2.168.594,25€ για την ύδρευση στον δήμο Κασσάνδρας

•             Μπαίνει τέλος στην κατασπατάληση του νερού  

•             Εξασφαλίζεται επάρκεια ύδατος σε βάθος χρόνου

Κασσάνδρα, Πέμπτη 11 Μαΐου 2023– Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κασσάνδρας, την 28-04-2023 ημέρα Παρασκευή, μεταξύ του Δήμου Κασσάνδρας, νομίμως εκπροσωπούμενου από τη Δήμαρχο Χαλκιά Αναστασία και της εταιρίας με την επωνυμία «ΥΔΡΟΦΙΛΗ Α.Ε.», υπεγράφη η  σύμβαση για το έργο με τίτλο: «Εργασίες εντοπισμού αφανών διαρροών ύδρευσης-αποχέτευσης με ταυτόχρονη χαρτογράφηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης ιδιωτικών συνδέσεων και υδρομέτρων με ψηφιοποίηση αυτών σε σύστημα διαχείρισης χωρικών δεδομένων».

Το ύψος της σύμβασης ανέρχεται συνολικά στα 2.168.594,25€ και προέρχεται από ιδίους πόρους του δήμου. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου ορίστηκε στα 2 έτη.

Το έργο, με τις υπό εκτέλεση παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, στοχεύει στην άμεση εξοικονόμηση νερού και τη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας στα πόσιμα ύδατα.

«Με την εν λόγω παρέμβαση διασφαλίζουμε ότι όλοι οι κάτοικοι του τόπου μας θα έχουν πρόσβαση σε ποιότητα και επάρκεια νερού, θα περιοριστεί η σπατάλη σε μεγάλο βαθμό και θα ελαχιστοποιήσουμε τα φαινόμενα λειψυδρίας που μαστίζουν την περιοχή μας τους καλοκαιρινούς μήνες», δήλωσε η δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Απάντηση