Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών – κύκλωμα Κασσάνδρας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

   Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Επαρχιακή Οδό Μουδανιών- κύκλωμα Κασσάνδρας θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023.

    Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στο δεξιό ρεύμα κυκλοφορίας της Επαρχιακής Οδού Μουδανιών – κύκλωμα Κασσάνδρας (κυκλικός κόμβος Κασσανδρείας) με κατεύθυνση προς την Κασσάνδρα, από τη Χ.Θ. 5+500 έως τη Χ.Θ. 5+800 (γέφυρα Νέας Ποτίδαιας), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής.

   Οι εργασίες προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 12 Ιουνίου και την Τρίτη 13 Ιουνίου 2023, από τις 7.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

    Επισημαίνεται ότι ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων της οδού θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

      Ήδη  έχει  γίνει  η  σχετική  συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή  της  κυκλοφορίας  στη  διάρκεια  τωνεργασιών.      

Απάντηση