ΟΠΕΚΑ: Επίδομα παιδού και άλλα 16 επιδόματα πληρώνονται σήμερα Δευτέρα 31 Ιουλίου

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στους δικαιούχους.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται είναι τα εξής:


Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 270.193 – 32.557.187 ευρώ
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα: Δικαιούχοι 201.502 – 42.110.512 ευρώ
Αναπηρικά: Δικαιούχοι 179.314 – 83.176.089 ευρώ
Επίδομα στεγαστικής Συνδρομής: Δικαιούχοι 728 – 235.506 ευρώ
Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 5.799 – 204.216 ευρώ
Επίδομα ανασφάλιστων υπερηλίκων (ν.1296/1982): Δικαιούχοι 15.946 – 5.814.181 ευρώ
Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 18.307 – 6.516.352 ευρώ
Επίδομα κοινωνικής Αλληλεγγύης για την ελληνική μειονότητα Αλβανίας: Δικαιούχοι 4.594 -1.094.640 ευρώ
Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 149 – 118.877 ευρώ
Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 9.979 – 10.033.000 ευρώ
Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 645.664 – 141.541.655 ευρώ
Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.069 – 173.435 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 8 – 8.000 ευρώ
Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 272 – 55.285 ευρώ
Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 520 – 257.125 ευρώ
Πρόγραμμα συνεισφοράς δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες: Δικαιούχοι 94 – 10.341 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Δικαιούχοι 125 – 79.345 ευρώ Σύνολο Δικαιούχων, 1.350.544 Σύνολο Καταβολών, 322.805.318 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

Ο «χάρτης πληρωμών» από ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Επιπλέον, κατά την περίοδο 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 80.035.811 εκατ. ευρώ σε 88.982 δικαιούχους επιδομάτων, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα:
1.Από τον e-ΕΦΚΑ θα γίνουν την περίοδο 31 Ιουλίου έως 4 Αυγούστου οι εξής καταβολές, στο πλαίσιο των τακτικών πληρωμών του Φορέα:

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 5.978.031 ευρώ για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων (του ν.4778/21) μηνός Αυγούστου 2023 σε 15.831 συνταξιούχους
Από τις 31 Ιουλίου έως τις 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 17,2 εκατ. ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ
Στις 4 Αυγούστου θα καταβληθούν 12.524.780 ευρώ σε 27.888 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος, έξοδα κηδείας)
Τέλος, στις 3 Αυγούστου, θα καταβληθούν 333.000 ευρώ σε 463 δικαιούχους για παροχές του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

18 εκατ. ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
8 εκατ. ευρώ σε 9.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Απάντηση