Χαλκιδική: Tο ολιστικό πρόγραμμα που λύνει το πρόβλημα του νερού στην Κασσάνδρα

Κασσάνδρα, Παρασκευή 28 Iουλίου – Το ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των υδάτων για τον Δήμο Κασσάνδρας, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάστηκε χθες σε ημερίδα στην Κρυοπηγή. Η Κασσάνδρα είναι μία από τις τέσσερις περιοχές παρέμβασης του συγκεκριμένου πρότυπου ολιστικού προγράμματος, μαζί με τον Υγρότοπο της Αλεξανδρούπολης στον Έβρο, τον Κορινθιακό και Σαρωνικό Κόλπο, και το Ρέθυμνο.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις που σχετίζονται με την παροχή πόσιμου ύδατος για όλους, τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποδομών πόσιμου ύδατος και λυμάτων, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Στην Κασσάνδρα, της οποίας το καλοκαίρι ο πληθυσμός πολλαπλασιάζεται ραγδαία τους θερινούς μήνες, καθώς από τους περίπου 16.000 κατοίκους ξεπερνάει ημερησίως τους 120.000 επισκέπτες, οι δράσεις θα επικεντρωθούν στο βορειοανατολικό μέτωπο. Οι οικισμοί Πολύχρονο-Χανιώτη-Πευκοχώρι, μια έκταση άνω των 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αποτελούν την πιο τουριστική περιοχή του Νομού Χαλκιδικής.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Δημήτρης Σκάλκος, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζερβός, και η Δήμαρχος Κασσάνδρας, κα. Αναστασία Χαλκιά. Επίσης, στην αρχή απηύθυνε χαιρετισμό ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, ενώ στο τέλος ο Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-μελετητής, κ. Δημήτρης Καραμπατάκης, παρουσίασε τις τεχνικές λεπτομέρειες του έργου. Ακόμη, συμμετείχε και η κα. Λουμπομίλα Ποπόβα, εκπρόσωπος του JASPERS, του Οργανισμού που θα παρέχει τεχνική βοήθεια στον Δήμο Κασσάνδρας και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία».

«Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η πράσινη αναπτυξιακή στρατηγική  βασίζεται μεταξύ άλλων στη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων. H διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος, των δικτύων μας είναι προϋπόθεση για την εξέλιξη σε οποιονδήποτε κλάδο της ζωής μας, σε κάθε δραστηριότητα. Και η διαχείριση του, της ποιότητας και της ποσότητας του, συνδέεται με μια γενικότερη προσέγγιση που αφορά την ποιότητα της ζωής και της καθημερινότητας μας. Τα πάντα. Σήμερα, βρισκόμαστε σε μια ιστορική στιγμή. Ένα σημείο καμπής για την συνολική προστασία, διατήρηση και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Και φυσικά για πρώτη φορά, τον σωστό σχεδιασμό,  συνοδεύουν πρωτοφανείς πόροι. Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Σχεδίου Ελλάδα 2.0, το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 αλλά και παραδοσιακά «πράσινους» χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, όπως το πρόγραμμα Life +.Η Ευρώπη έχει αποδείξει όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδυάσει αλλά και να ενδυναμώσει την παραγωγή και την οικονομική ανάπτυξη»,
δήλωσε ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι προκλήσεις που προβάλλουν λόγω της κλιματικής κρίσης είναι διαδοχικές και η ανάγκη μετάβασης της χώρας μας σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον κρίνεται πλέον επιτακτική, γι΄αυτό άλλωστε και οι πολιτικές μας στρέφονται προς αυτή την κατεύθυνση. Χαιρετίζω την πρώτη παρουσίαση της ολιστικής προσέγγισης που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και θα εφαρμοστεί στη Βορειοανατολική παραλιακή ζώνη του Δήμου Κασσάνδρας, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές ζώνες, όπως και σε ακόμη τρεις περιοχές της Ελλάδας. Βασική μας επιδίωξη είναι, οι μελλοντικές επενδύσεις στον τομέα του νερού να βασίζονται σε έναν ολιστικό σχεδιασμό για την εξασφάλιση παροχής ποιοτικού πόσιμου νερού για όλους, τη βιώσιμη διαχείριση των αστικών λυμάτων, την εξοικονόμηση ύδατος στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.», σημείωσε ο κ. Νικόλαος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών.

«Η νέα προγραμματική περίοδος 2021-2027 ξεκινά δυναμικά θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητά την προώθησή του στόχου της κλιματικά ανθεκτικής ανάπτυξης, δηλαδή μιας ανάπτυξης περιβαλλοντικά βιώσιμης και συμπεριληπτικής, η οποία διαμοιράζει δίκαια τα οφέλη της ευημερίας. Στα επόμενα χρόνια ο τομέας του νερού και της βιώσιμης διαχείρισής του κατέχει κεντρική θέση στους σχεδιασμούς μας. Πόροι που θα ξεπεράσουν το 1,2 δις ευρώ πρόκειται να διατεθούν για τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, τον εκσυγχρονισμό και τη  επέκταση των  δικτύων, την εξοικονόμηση νερού, την ορθολογική διαχείριση των λυμάτων. Έτσι ώστε όλοι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να απολαμβάνουν το αγαθό του νερού», δήλωσε ο κ. Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομικών.

Επίσης, ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΑ του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργος Ζερβός, δήλωσε: «Στο πλαίσιο προτεραιότητας 5 του Προγράμματος «Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή 2021-2027 που αφορά τη Διαχείριση Αστικών Λυμάτων και Υδάτινων Πόρων προς επίτευξη του Ειδικού Στόχου «Προαγωγή της πρόσβασης στην ύδρευση και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού», θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής τέσσερις πιλοτικές δράσεις ολιστικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι πέντε τομείς παρέμβασης είναι η ασφάλεια τροφοδοσίας πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των αφαλατώσεων και τη διαχείριση διαρροών, την αειφορική διαχείριση αστικών λυμάτων, η διαχείριση ομβρίων, η ανάπτυξη ενεργειακής αποδοτικότητα και δράσεις εξοικονόμησης ύδατος και ο ψηφιακός έλεγχος ολόκληρου του Ολιστικού Προγράμματος».

Τέλος, η κα. Αναστασία Χαλκιά, Δήμαρχος Κασσάνδρας, υπογράμμισε ότι είναι μια ημέρα που αλλάζει η Κασσάνδρα. «Το ολιστικό πρόγραμμα διαχείρισης του νερού θα υποστηρίξει την προσπάθεια μας να εξελιχθούμε σε έναν πρότυπο βιώσιμο τουριστικό προορισμό, στον οποίο θα συνυπάρχουν αρμονικά οι δημότες, οι επισκέπτες, οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες και όσους συνέβαλαν για να επιταχυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Κασσάνδρας και να λυθεί οριστικά το ζήτημα της λειψυδρίας».

Γενικότερα, το Ολιστικό Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη διάνοιξη υδρογεωτρήσεων εντός εγκεκριμένης υδρογεωολογικής λεκάνης, την κατασκευή νέου και σύγχρονου δικτύου ύδρευσης, τον εντοπισμό διαρροών και την καταγραφή της κατανάλωσης, την τοποθέτηση σύγχρονων αντλιών και τον εκσυγχρονισμό παλαιωμένων ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων.

Απάντηση