Από 7 έως 11 Αυγούστου 2023 όλες οι πληρωμές επιδομάτων και συντάξεων από τον e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ, ΟΠΕΚΑ,

Ο προγραμματισμός των καταβολών για την εβδομάδα από 7 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου 2023

Ειδικότερα:

1. Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν:

  • 13,5 εκατ. ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ

Συντάξεις

2. Από τη ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 12 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων
  • 18 εκατ. ευρώ σε 15.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 8 εκατ. ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

3. Από τον ΟΠΕΚΑ

ΟΠΕΚΑ. Πληρωμή επιδομάτων και παροχών (ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, προνοιακά επιδόματα) Αυγούστου 2023

Απάντηση