Αυτοδιοικητικές εκλογές: Ανοίγει η ηλεκτρονική πύλη υποβολής υποψηφιοτήτων

Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η ερχόμενη Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Δημοσιεύθηκε, σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα τον “Καθορισμό της λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και των περιφερειακών αρχών.”

Ως χρόνος έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πύλης δήλωσης υποψηφιοτήτων ορίζεται η ερχόμενη Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ως τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η 31η Αυγούστου 2023 και ώρα 23:59

Η ηλεκτρονική πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων (εφεξής «πύλη») είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης αυτής παρέχεται σε:

α) όλους τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους/περιφερειάρχες για την υποβολή υποψηφιοτήτων των συνδυασμών που συμμετέχουν στις αυτοδιοικητικές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών.

β) όλους του υποψηφίους για την επικύρωση της υποψηφιότητάς του

γ) όλους τους αρμόδιους Προέδρους Πρωτοδικών και τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των Πρωτοδικείων για τον έλεγχο υποψηφιοτήτων και την ανακήρυξη των συνδυασμών.

δ) ένα διαχειριστή ανά συνδυασμό, που μπορεί να υποδεικνύεται από τον επικεφαλής του συνδυασμού, με δικαίωμα καταχώρισης υποψηφίων αλλά όχι τελικής υποβολής του
συνδυασμού.

Απάντηση