Δημοτικές εκλογές 2023. Πως θα γίνει η μετάδοση αποτελεσμάτων

Αριθμ. 67456 – ΦΕΚ τεύχος Β 5059/11.08.2023
Ρύθμιση λεπτομερειών για τη μετάδοση στο Υπουργείο Εσωτερικών, των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Για τη μετάδοση των αποτελεσμάτων της αρχικής και της επαναληπτικής ψηφοφορίας (α’ και β’ γύρου) των εκλογών των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, της 8ης και 15ης Οκτωβρίου έτους 2023, απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, εφαρμόζονται τα εξής:

1. Αμέσως μετά το πέρας της διαλογής των ψήφων υπέρ των περιφερειακών συνδυασμών και υπέρ των δημοτικών συνδυασμών, ο δικαστικός αντιπρόσωπος μεταδίδει στο Υπουργείο Εσωτερικών το αποτέλεσμα, κάνοντας χρήση της συσκευής ασφαλούς μετάδοσης (SRT).

Ειδικότερα μεταδίδει:

α) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στο εκλογικό τμήμα.
β) Τον ολικό αριθμό των εκλογέων που ψήφισαν.
γ) Τον αριθμό των ψηφοδελτίων που αναγνωρίστηκαν ως έγκυρα.
δ) Τον αριθμό των άκυρων ψηφοδελτίων.
ε) Τον αριθμό των λευκών ψηφοδελτίων.
στ) Τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε περιφερειακός και δημοτικός συνδυασμός.

2. Στη συνέχεια ο δικαστικός αντιπρόσωπος παραδίδει το έντυπο αποτελέσματος υπέρ των περιφερειακών συνδυασμών και το έντυπο αποτελέσματος υπέρ των δημοτικών συνδυασμών σε πιστοποιημένο αγγελιοφόρο του Δήμου. Τα έντυπα ψηφιοποιούνται στο πλησιέστερο δημοτικό κατάστημα και αποστέλλονται μέσω του Υποσυστήματος Μετάδοσης Εκλογικών Αποτελεσμάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων ΙΡΙΔΑ 2.0, στην έδρα της Εκλογικής Περιφέρειας. Έπειτα, στην έδρα της Εκλογικής Περιφέρειας, το αποτέλεσμα της εκλογής υπέρ των περιφερειακών συνδυασμών και το έντυπο αποτελέσματος υπέρ των δημοτικών συνδυασμών καταχωρίζονται στο ανωτέρω σύστημα και προωθούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

3. Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι μπορούν να λαμβάνουν τα αποτελέσματα υπέρ των περιφερειακών και των δημοτικών συνδυασμών, αντίστοιχα, από το Υπουργείο Εσωτερικών για ενημέρωση των ιστοσελίδων τους και γενικότερα των ενδιαφερομένων

Απάντηση