ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΡΙΣΣΟΥ

Απάντηση