Η στρατιωτική θητεία θα ανοίγει την πόρτα για δουλειά

Όπως όλα δείχνουν από το 2024 οι νέοι στρατιώτες θα έχουν την ευκαιρία κατά την υποχρεωτική περίοδο της θητείας τους, να αποκτήσουν πραγματικές επαγγελματικές δεξιότητες σε μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα, η γνώση των οποίων θα πιστοποιείται από κρατική βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης.

Το πρόγραμμα «Θητεία-ευκαιρία» όπως εξήγησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στα Παραπολιτικά, έχει στόχο τον «εκσυγχρονισμός της θητείας µε την ενσωμάτωση της απόκτησης δεξιοτήτων θα την καταστήσει περισσότερο ελκυστική, ώστε να µη θεωρείται από ορισμένους χαμένος χρόνος».

«Μέσω του συγκεκριµένου προγράµµατος στοχεύουµε επίσης να συμβάλουμε στην κοινωνική συνοχή και την οικονοµική ανάπτυξη, δίνοντας νέες ευκαιρίες επαγγελµατικής απασχόλησης στους νέους της χώρας µας. Επιθυµία µας είναι ο νέος να αντιµετωπίζει µε επιπλέον εφόδια το νέο στάδιο της ζωής που ανοίγεται µπροστά του, µετά την ολοκλήρωση της στρατιωτικής του θητείας. Σύμφωνα µε τον σχεδιασµό µας, το πρόγραµµα θα περιλαμβάνει τόσο οριζόντιες δεξιότητες για όλους, όπως η εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, όσο και κάθετες, εθελοντικού χαρακτήρα, όπως η εκπαίδευση σε ειδικότητες που οδηγούν σε επαγγελµατική αποκατάσταση και η φοίτηση σε Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης των Ενόπλων ∆υνάµεων.» πρόσθεσε ο κ. Δένδιας ενώ τόνισε:

«ότι θα δοθεί έµφαση σε ειδικότητες για τις οποίες υπάρχει µεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη προσφορά εξειδικευµένων επαγγελµατιών. Η πιστοποίηση της απόκτησης των δεξιοτήτων κατά τη στρατιωτική θητεία φιλοδοξούµε να έχει άµεσο αντίκρισμα στην επαγγελµατική αποκατάσταση µέσω της µοριοδότησης στις προκηρύξεις συναφών αντικειµένων από το ∆ηµόσιο, αλλά και µέσω της σύνδεσης µε την αγορά εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, µε συγκεκριμένες δράσεις».

«Θητεία-ευκαιρία» – Οι τρεις άξονες του προγράμματος

Σύμφωνα με τα Παραπολιτικά σε καµία περίπτωση δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της στρατιωτικής εκπαίδευσης, υπογραµµίζουν υψηλόβαθµες πηγές από το υπουργείο Αµυνας. άλλωστε, αυτός είναι και ο πρώτος πυλώνας του νέου προγράµµατος. Οµως, παράλληλα θα εφαρμοστεί το πρόγραµµα οριζόντιων και κάθετων δεξιοτήτων.

 • Αρχικά θα επιδιωχθεί, όπου αυτό είναι εφικτό, να εξοικονοµηθεί χρόνος από την εκπαίδευση επί του πεδίου, αξιοποιώντας τα νέα µέσα για τη διδακτέα ύλη των στρατιωτικών αντικειµένων και µε εξέταση των οπλιτών επί των θεωρητικών αντικειµένων (όπου δεν υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις).
 • Ταυτόχρονα, οι οριζόντιες δεξιότητες θα αφορούν το σύνολο των οπλιτών, µε στόχο την αναβάθµιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και τη διαχείριση έκτακτων αναγκών, ενώ εξετάζεται και η εκπαίδευση για παροχή πρώτων βοηθειών, η εκµάθηση ξένων γλωσσών κ.ά.
 • Ο τρίτος πυλώνας του νέου προγράµµατος θα έχει εθελοντικό χαρακτήρα, µε τους στρατεύσιµους να έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στα Κέντρα ∆ιά Βίου Μάθησης των Ενόπλων ∆υνάµεων, τα οποία είναι έτοιµα και µένει µόνο να λειτουργήσουν. Μάλιστα, η εκπαίδευση των στρατεύσιµων θα συνδέεται και µε τα ΙΕΚ.

Στο πλαίσιο των κάθετων δεξιοτήτων περιλαµβάνεται η αναβάθµιση των ψηφιακών ικανοτήτων µε βάση τον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους, µε πόρους που θα εξασφαλιστούν από το Ταµείο Ανάκαµψης και από άλλα προγράµµατα. Στόχος είναι να εξαλειφθεί ο ψηφιακός «αναλφαβητισµός» των νέων και να γίνει πιο εύκολη η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.

Οι στρατεύσιµοι κατά την είσοδό τους στον Στρατό θα προµηθεύονται ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ για όλα τα προγράµµατα εκπαίδευσης θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεγκτής, που θα ελέγχει το πρόγραµµα σπουδών και το περιεχόµενο. Το αντικείµενο φοίτησης συναρτάται µε την ειδικότητα των οπλιτών και θα οδηγεί σε πιστοποίηση.

Αλλαγές και νέες ρυθμίσεις και στο χρόνο της θητείας

Μαζί με τον εκσυγχρονισμό του χρόνου της πλήρους θητείας -η οποία παραμένει μεταξύ 9 και 12 μηνών αναλόγως της μονάδας που τοποθετούνται θα γίνουν αλλαγές στο ημερήσιο πρόγραμμα των οπλιτών

Από τους στρατεύσιμους που παρουσιάζονται τον Μάιο με την 2021 Γ΄ ΕΣΣΟ του Στρατού Ξηράς και της Πολεμικής Αεροπορίας και την 2021 Β΄ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού, εφαρμόζονται οι νέες ρυθμίσεις για τη θητεία με τις οποίες:

 • Εξισώνεται η διάρκεια της πλήρους θητείας των κληρωτών του Στρατού Ξηράς με αυτήν των κληρωτών στο Πολεμικό Ναυτικό και την Πολεμική Αεροπορία, σε 12 μήνες για όλους και
 • Καθορίζεται θητεία διάρκειας 9 μηνών για τους υπόχρεους πλήρους θητείας που υπηρετούν σε συγκεκριμένες μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, με ειδικά επιχειρησιακά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά, υπό την προϋπόθεση της παραμονής τους στη συγκεκριμένη μονάδα για το σύνολο της θητείας τους.

Αντίστοιχα, για τους δοκίμους εφέδρους αξιωματικούς του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας η διάρκεια θητείας ορίζεται αντίστοιχα σε δεκαεπτά και δεκατέσσερις μήνες.

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αριθμός φύλλου 853 – τεύχος δεύτερο /4 Μαρτίου 2021):

Οι υπόχρεοι πλήρους στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

α. Υπηρετούν εννεάμηνη θητεία 

 • Εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές, μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου – Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό,
 • Εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες που υπάγονται σε Σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του Καταδρομέα ή Πεζοναύτη,
 • Εφόσον εκπληρώσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

β. Υπηρετούν 12μηνη θητεία:

 • Εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός των αναφερομένων στις προηγούμενες υποπεριπτώσεις. Οι υπόχρεοι μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης εννεάμηνης διάρκειας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την συμπλήρωση χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης οκτώ (8) μηνών:
 • Εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές, μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου-Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου(ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό,
 • Εφόσον  εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε μονάδες-ανεξάρτητες υπομονάδες που υπάγονται σε σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του καταδρομέα ή πεζοναύτη,
 • Εφόσον εκπληρώσουν το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».

Οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί  – έφεδροι ανθυπολοχαγοί του Στρατού Ξηράς, οι επίκουροι σημαιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού και οι δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί – έφεδροι ανθυποσμηναγοί της Πολεμικής Αεροπορίας, απολύονται οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τη συμπλήρωση του παρακάτω χρόνου πραγματικής στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης:

 1. Δεκατεσσάρων 14 μηνών, εφόσον εκπληρώσουν μετά το πέρας της εκπαίδευσής τους, την υπόλοιπη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση, εξ ολοκλήρου (αποκλειομένων των αποσπάσεων) σε Μονάδες του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας, που εδρεύουν ή αναπτύσσονται για επιχειρησιακούς λόγους στις περιοχές μόνο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και των Περιφερειακών Ενοτήτων Έβρου, Καλύμνου, Καρπάθου- Ηρωικής Νήσου Κάσου, Κω και Ρόδου και σε πολεμικά πλοία Συγκροτήματος Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ), Συγκροτήματος Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ), Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) και Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ), για το Πολεμικό Ναυτικό,
 2. Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση εξ ολοκλήρου σε μονάδες Ειδικών Δυνάμεων ή σε μονάδες-ανεξάρτητες υπομονάδες που υπάγονται σε σχηματισμούς των Ειδικών Δυνάμεων με την ειδικότητα του καταδρομέα ή πεζοναύτη,
 3. Δεκατεσσάρων (14) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν,το υπόλοιπο της στρατεύσιμης στρατιωτικής τους υποχρέωσης, μετά τη βασική και ειδική εκπαίδευση, στη Νήσο «Κ».
 4. Δεκαεπτά (17) μηνών, εφόσον εκπληρώσουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε οποιαδήποτε μονάδα ή υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, εκτός των προαναφερομένων.
 5. Ως πολεμικά πλοία λογίζονται τα εξής::α) Πλοία Συγκροτήματος ΑΣ: Φρεγάτες (Φ/Γ), Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων (ΤΠΚ), Κανονιοφόροι (Κ/Φ), Περιπολικά Πλοία (ΠΠ), Πλοία Γενικής Υποστηρίξεως (ΠΓΥ), Υποβρύχια (Υ/Β), Αρματαγωγά (Α/Γ), Πλοία Ταχείας Μεταφοράς (ΠΤΜ), Ναρκοθηρευτικά (Ν/ΘΗ), Πλοία Αλιείας Τορπιλών (ΠΑΤ), Αποβατικά (Α/Β).,β) Πλοία Συγκροτήματος ΔΔΜΝ: Πετρελαιοφόρα (ΠΦ),Υδροφόρες (Υ/Φ), Φραγμοθέτιδα (Φ/Θ), Πλοία Μεταφοράς Προσωπικού (ΠΜΠ), Αποβατικά (Α/Β), Ρυμουλκά (Ρ/Κ). γ) Πλοία Υπηρεσίας Φάρων: Πλοία Φάρων (ΠΦΑ). δ) Πλοία Υδρογραφικής Υπηρεσίας: Υδρογραφικά (Υ/Γ), Υδρογραφικά – Ωκεανογραφικά (Υ/Γ-Ω/Κ).

Σημειώνεται ότι οι καλούμενοι, κατά την κατάταξη τους θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε:

 1. Τα αποτελέσματα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης (τεστ PCR) του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί εβδομήντα δύο (72) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε καθορισμένα περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4790/2021 (Α΄ 48).

Υπενθυμίζεται ότι: 

α. Οι καλούµενοι στο Στρατό Ξηράς με τη 2021 Γ’ ΕΣΣΟ από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι, οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 10 έως 13 Μαΐου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα  ΣΥΠΟ από 17 έως 20 Μαΐου 2021, ανάλογα με την επιλογή τους,

β. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων στην Πολεμική Αεροπορία με την 2021 Γ’ ΕΣΣΟ είναι:

 • Η 17η Μαΐου 2021, για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4, με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων και
 • Η 17η Μαΐου 2021 και 18η Μαΐου 2021, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών,
 • γ. Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων στο Πολεμικό Ναυτικό με την 2021 Β ΕΣΣΟ είναι:
 • Η 17η Μαΐου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των  Ενόπλων Δυνάμεων και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης και Θεσσαλίας,
 • Η 18η Μαΐου 2021: για όσους έτυχαν οποτεδήποτε αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας ή κρίθηκε κατά το παρελθόν η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε υγειονομικής επιτροπής των ΕΔ και είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας,
 • Η 24η Μαΐου 2021 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αθήνας, Πειραιά, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Ελλάδας,
 • Η 26η Μαΐου 2021 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Πελοποννήσου, Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και
 • Η 28η Μαΐου 2021 για όσους είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων αρμοδιότητας των στρατολογικών υπηρεσιών Αττικής, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Απάντηση