Πρόσληψη μία/έναν Νοσηλεύτρια /η στο Ίδρυμα Αγάπης στην Αρναία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Δ.Σ. του Ιδρύματος Αγάπης – Οίκου Ευγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ», στην συνεδρίαση της 1ης Αυγούστου 2023, αποφάσισε να προσλάβει:

α) Μία/Έναν Νοσηλεύτρια/ην με σύμβαση αορίστου χρόνου για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι τα κάτωθι:

1.Να είναι πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. ή Δ.Ε. Σχολής Νοσηλευτών

2. Να διαθέτη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Νοσηλεύτριας/ ή

3. Να έχει ανανεώσει την εγγραφή της του στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτησιν ως την 25η Αυγούστου 2023, στα Γραφεία του Ιδρύματος Αγάπης (8:00 π.μ.-15:00μ.μ.).

Πληροφορίας στα τηλ. 2372022938 & 6947906019

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

ο Διευθυντής του Ιδρύματος

Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Ζέρβας

Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος

Απάντηση