Φορολογικές δηλώσεις 2023: Υποβολή φυσικών και νομικών προσώπων ως και 31/8

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων του έτους 2022.

Έως την ίδια ημερομηνία (31 Αυγούστου) θα πρέπει να καταβληθούν οι δύο πρώτες από τις οκτώ δόσεις για την εξόφληση του φόρου.

Υποχρεώσεις ως τέλος Αυγούστου:

-Υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως 31/08/2023 και ώρα 15:00 (τα μέλη εταιρειών ΟΕ – ΕΕ έως 15/09/2023)

-Λύσεις μισθωτηρίων που έληξαν πριν τις 31/12/2022

-Πληρωμή 1η και 2η δόση φόρου εισοδήματος για όσους υπέβαλαν δήλωση από 1/08/2023 έως σήμερα

-Πληρωμή 2η δόση φόρου εισοδήματος για όσους υπέβαλαν δήλωση έως 31/07/2023

-Πληρωμή 4η δόση ΕΝΦΙΑ

-Πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις σε Δ.Ο.Υ. και ασφαλιστικά ταμεία

Ο αριθμός των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί

– Έχουν υποβληθεί 5.918.667 δηλώσεις

– Υπολείπονται 500.000 δηλώσεις

– Το 1.129.259 είναι έως τώρα με επιστροφή

– Άμεση επιστροφή οι 674.360 δηλώσεις

Απάντηση