Χαλκιδική: Τα σχολεία τα οποία εντάσσονται στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ)

Την ένταξη Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ), όπου δύνανται να λειτουργήσουν Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κα Δόμνα Μιχαηλίδου και η υπ. αριθμ. πρωτ. Φ1/87810/Δ1 Απόφαση δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 4951/7-8-2023.***

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ:

Απάντηση