Χαλκιδική: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 12 Αυγούστου – Αναλυτικός χάρτης

Σύμφωνα με τον από 12/08/2023 Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας ( www.civilprotection.gr ), για αύριο ΣΑΒΒΑΤΟ 12-08-2023, προβλέπεται ΥΨΗΛΟΣ
κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) Π.Ε.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Κατόπιν αυτού σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω :
 Απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς για οποιοδήποτε λόγο. Οι παραβάτες διώκονται ποινικά.
 Απαγορεύεται η καύση απορριμμάτων χόρτων και κλαδιών.
 Απαγορεύεται το άναμμα υπαίθριων ψησταριών.
 Απαγορεύονται οι υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά
(οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).
 Απαγορεύεται η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων σε υπαίθριους χώρους.
 Απαγορεύεται η απόρριψη απορριμμάτων στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης.
 Απαγορεύεται το κάπνισμα μελισσών.
 ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ 199.

According to the hazardous map of 12/08/2023, which predicts the level of fire danger , brought out by the
Ministry of Climate Crisis and Civil Protection (www.civilprotection.gr), it is announced that on 12/08/2023 there is
a high level of fire danger (level 3) in the District of Halkidiki.
Therefore we would like to remind you of the following:
 It is forbidden to set fire for any reason ;the offenders are to be prosecuted
 It is forbidden to burn grass and branches
 It is forbidden to have on open-air barbeque
 Open-air activities that are likely to cause fire are Forbidden ( such as welding- using grinding wheel ,
causing sparks )
 It is forbidden to toss a lit cigarette to an open-air area
 It is forbidden to toss litter into the forest. There is a fire risk
 Respect the signals of access restrictions
 ‘’Smoking’’ bees is forbidden
 When you become aware of a fire incident Call the Fire Department (199)

Απάντηση