23η Πανελλήνια Σύναξη Καππαδοκών – Γαβούστημα

Η καρδιά των απανταχού Καππαδοκών “θα χτυπάει” στα Σήμαντρα στις 18-19 και 20 Αυγούστου, στην 23η σύναξη Καππαδοκών – Γαβούστημα.

Απάντηση