Το σχέδιο της ”ΙΣΧΥΡΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ” του Κώστα Παπαγιάννη

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΠΟΥ ΑΣΚΟΠΑ ΧΥΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΤΕΡΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΛΜΥΡΑ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΠΩΣ ΠΑΛΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ

Απάντηση