Έρχεται «πράσινο» διαβατήριο για αυτοκίνητα -Τι θα περιλαμβάνει

Πολλές είναι οι αλλαγές που θα φέρουν μαζί τους οι νέες προδιαγραφές Euro 7 και ανάμεσα σε αυτές θα είναι και το νέο περιβαλλοντικό διαβατήριο οχήματος.

Εκτός από τη δημιουργία αυτοκινήτων που είναι πιο φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο οι νέες και αυστηρότερες προδιαγραφές Euro 7 στοχεύουν και στην πιο σωστή ενημέρωση του κοινού αλλά και των αρχών για τις περιβαλλοντικές και όχι μόνο επιδόσεις ενός οχήματος.

Όπως συμβαίνει και σήμερα οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν να παράγουν οχήματα με υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις σε σχέση με τα ελάχιστα όρια που ορίζουν οι προδιαγραφές και η Euro 7 οδηγία θέλει να διασφαλίσει ότι οι καταναλωτές και οι αρμόδιες αρχές κάθε χώρας θα είναι σε θέση να βρίσκουν εύκολα αυτά τα αυτοκίνητα μέσω «κατάλληλης» τεκμηρίωσης.

Με στόχο την ενημέρωση και τη διαφάνεια, αλλά και τη δημιουργία ενός κοινού συστήματος παρουσίασης σημαντικών στοιχείων και τεχνικών χαρακτηριστικών ενός αυτοκινήτου, οι νέες προδιαγραφές Euro 7 θα φέρουν για πρώτη φορά, το περιβαλλοντικό διαβατήριο οχήματος (environmental vehicle passport -EVP).

Το EVP θα είναι ένα αρχείο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιδόσεις ενός οχήματος κατά τη στιγμή της ταξινόμησης του αλλά και καθ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Στις πληροφορίες θα περιλαμβάνονται τα επίπεδα των εκπομπών ρύπων, των εκπομπών CO2, της κατανάλωσης καυσίμου, της κατανάλωσης ενέργειας, της ηλεκτρικής αυτονομίας και της ισχύος του κινητήρα, καθώς και της μακροβιότητας της μπαταρίας αλλά και της κατάστασης στην οποία βρίσκεται. Θα περιλαμβάνει επίσης και τα αποτελέσματα από περιοδικούς τεχνικούς ελέγχους που μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί στο όχημα.

Οι κατασκευαστές θα εκδίδουν το EVP για κάθε όχημα, θα παρουσιάζουν τις σχετικές πληροφορίες στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης και θα παραδίδουν το διαβατήριο στον αγοραστή μαζί με το αυτοκίνητο. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται στο EVP θα αντλούνται από πηγές όπως είναι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και τα έγγραφα έγκρισης τύπου. Παράλληλα, οι κατασκευαστές θα επικαιροποιούν το περιβαλλοντικό διαβατήριο οχήματος μετά τους ελέγχους συμμόρφωσης εν χρήσει, αναφέροντας τις επικαιροποιημένες τιμές.

Το EVP θα ενημερώνεται και να επικαιροποιείται καθόλη τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου. Οι κατασκευαστές θα είναι υποχρεωμένοι να επιτρέπουν στις αρμόδιες αρχές και στα κέντρα ελέγχου να ανανεώνουν τα στοιχεία του EVP με δεδομένα που θα μπορούν να συλλέξουν από τη θύρα OBD του διαγνωστικού συστήματος του αυτοκινήτου.

Γι’ αυτό τον λόγο ο εκάστοτε κατασκευαστής θα πρέπει να διασφαλίσει ότι τα δεδομένα για το EVP είναι διαθέσιμα προς εμφάνιση στα ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, ενώ θα πρέπει να μπορούν να μεταφέρονται από το διαγνωστικό του αυτοκινήτου σε εξωτερικές ηλεκτρονικές συσκευές.

Σε έναν μεγάλο βαθμό, με την παρουσία του περιβαλλοντικού διαβατηρίου εξασφαλίζεται και ο καταναλωτής, ο οποίος θα μπορεί εύκολα και γρήγορα να συγκρίνει τις περιβαλλοντικές και όχι μόνο επιδόσεις ενός οχήματος σε σχέση με ένα άλλο. Έτσι θα μπορεί να προχωρά με μεγαλύτερη ασφάλεια στην αγορά που είναι πιο κατάλληλη για τον ίδιο.

Ειδικά στην περίπτωση που επιθυμεί να αγοράσει μεταχειρισμένο, η πραγματική αξία του αυτοκινήτου σε σχέση με την τιμή πώλησης του θα μπορούν να διασταυρωθούν πιο άμεσα και εύκολα, ενώ ο καταναλωτής θα «θωρακίζεται» με αυτόν τον τρόπο και απέναντι σε μελλοντικά μέτρα που μπορεί να πάρει η ΕΕ για μοντέλα χαμηλότερων περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Ουσιαστικά το EVP είναι κάτι σαν την ενεργειακή ετικέτα που έχουν οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές σήμερα, θα είναι ωστόσο περισσότερο αναλυτική ως προς τις πληροφορίες που παρουσιάζει. Το περιβαλλοντικό διαβατήριο οχήματος «επιβίωσε» και έπειτα από την θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προδιαγραφές Euro 7, στις οποίες τελικά τα όρια των εκπομπών ρύπων θα μείνουν στα ίδια επίπεδα με τα σημερινά που ορίζονται από τις Euro 6.

Η ακριβής μορφή και οι λεπτομέρειες των στοιχείων που θα έχει το EVP αναμένεται να οριστικοποιηθεί πριν την επίσημη επικαιροποίηση της ευρωπαϊκής οδηγίας στις αρχές του 2024.

carandmotor

Απάντηση