Ανάπλαση της κεντρικής οδού Ν. Γωνιάς

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπλαση εκατέρωθεν σε όλο το μήκος του κεντρικού δρόμου, από την είσοδο του χωριού μέχρι την εκκλησία που περιλαμβάνει κατασκευή πεζοδρομίων και ηλεκτροφωτισμό.

  • Επίσης, θα γίνει ασφαλτόστρωση του κεντρικού δρόμου στο ίδιο τμήμα.

Απάντηση