«Ανακυκλώνω – Αλλάζω θερμοσίφωνα»: Παράταση της προθεσμίας για τις αγορές έως την 24η Οκτωβρίου

Παρατείνονται οι αγορές νέων ηλιακών θερμοσιφώνων του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» μέχρι την 24η Οκτωβρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με την εξέλιξη του προγράμματος στο πλαίσιο των χρονικών δυνατοτήτων και κατ’ εφαρμογή των όρων του προγράμματος, κρίθηκε αναγκαία η παράταση των οροσήμων του «Κύκλος # 1 – Ένταξη # 1» του προγράμματος κατά 20 ημέρες, όπως τονίζεται.

Η νέα καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 24η Οκτωβρίου, ενώ η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν σήμερα 4 Οκτωβρίου.

Με την παράταση του προγράμματος Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα μεταφέρονται και οι αντίστοιχες ημερομηνίες ορόσημα του προγράμματος ως εξής:

Περίοδος αγορών: Αγορές με χρήση επιταγών του προγράμματος μπορεί να γίνονται από τους ωφελούμενους μέχρι και την Τρίτη 24 Οκτωβρίου (ορόσημο λήξης αγορών).

Λήξη εξαργύρωσης δεσμευμένων επιταγών:

Οι επιταγές οι οποίες είναι σε κατάσταση «Δέσμευσης σε έμπορο» κατά την καταληκτική ημερομηνίας εξαργυρώσεων έχουν δυνατότητα εξαργύρωσης μέχρι και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου.

Παράδοση παλαιών συσκευών από ωφελούμενους: Παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος στους εμπόρους μπορούν να γίνονται έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου. Ειδικά για τις εξαργυρώσεις των δεσμευμένων σε έμπορο επιταγές, οι παραδόσεις παλαιών συσκευών προς ανακύκλωση από τους ωφελούμενος μπορούν να γίνονται έως και την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου.

Μεταβατική περίοδος: Δυνατότητα επιστροφών/ακυρώσεων συναλλαγών στο πλαίσιο του προγράμματος, όπως ειδικότερα ορίζεται στην ενότητα 8, μπορούν να πραγματοποιούνται μέχρι τη Πέμπτη 23 Νοεμβρίου (ορόσημο λήξης μεταβατικής περιόδου). Εντός του ίδιου διαστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αγορά νέων συσκευών (νέα εξαργύρωση) μόνο για τις επιταγές που ακυρώθηκαν μετά το ορόσημο λήξης αγορών (εντός της μεταβατικής περιόδου).

Απάντηση