ΑΠ.ΠΑΝΑΣ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 2.260 ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

Απάντηση έλαβε ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας Απόστολος  από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε Ερώτησή του με την οποία ζητούσε την παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 θέσεις ανέργων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στην Απάντησή του προς τον κ. Πάνα ο αρμόδιος Υπουργός αναφέρει, πως σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 6610/21-9-2023 (Β’ 5580) κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επεκτείνεται κατά έξι μήνες, η δράση, με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», υπό τους ίδιους όρους, όπως αυτοί ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις. 

Σημειώνεται μάλιστα, πως στην περίπτωση των ωφελούμενων των οποίων η σύμβαση έχει λήξει πριν τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης, οι τελευταίοι θα επανατοποθετηθούν στις θέσεις τους, για όλο το χρονικό διάστημα της εξάμηνης επέκτασης του προγράμματος. Η δαπάνη επέκτασης της δράσης καλύπτεται από πόρους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

Ο κ. Πάνας δήλωσε: «Με συντονισμένες, σοβαρές και θεσμικές προτάσεις ασκούμε αξιόπιστη αντιπολίτευση προς όφελος των πολλών και της κοινωνίας. Η παράταση του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 θέσεις ανέργων, ύστερα από άμεσες κοινοβουλευτικές μας ενέργειες έχει αντίκτυπο και στις υπηρεσίες της Χαλκιδικής, ως προς την ενίσχυσή τους και την εύρυθμη λειτουργία τους».

Το ακριβές αντίγραφο της ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ του  Υπουργείου προς το Βουλευτή έχει ως εξής :

Απάντηση