Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023 – Αποτελέσματα Δημοτικών εκλογών στον Δήμο Αριστοτέλη και σταυροί (Αρναίας)

Τα Αποτελέσματα των Υποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Αριστοτέλη στην περιοχή της Αρναίας

Απάντηση