Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο με ολικό προϋπολογισμό 1.737.200,00€.

Ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στον Πολύγυρο (κτίριο πρώην Νομαρχίας Χαλκιδικής)» στο Πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ, με ολικό προϋπολογισμό 1.737.200,00€.

Με την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων αναμένονται άμεσα:

1. Η σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και η δραστική μείωση του περιβαλλοντικού

αποτυπώματος του κτιρίου,

2. Αισθητή μείωση του κόστους λειτουργίας του κτιρίου και ταυτόχρονη ικανή

εξοικονόμηση πόρων για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε Χαλκιδικής,

3. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους της Π.Ε Χαλκιδικής και τους εξυπηρετούμενους πολίτες,

4. Λειτουργία των επιμέρους ΗΜ εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διεθνείς κανονιστικές απαιτήσεις και διασφάλιση της εν γένει οικολογικής απόδοσης του κτιρίου.

Απάντηση