ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Καλούνται οι #Αθλητικοί και #Πολιτιστικοί Σύλλογοι που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Αριστοτέλη να υποβάλλουν αίτηση προς τον Δήμο έως 07 Νοεμβρίου 2023 και έως 12.00μ.μ. για την επιχορήγησή τους για συγκεκριμένες
Αθλητικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφεται ο αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων των εκδηλώσεων αυτών.
Λειτουργικές ανάγκες των συλλόγων δεν δύναται εκ του νόμου να επιχορηγηθούν.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23723 50114

Απάντηση