Νοσοκομεία: Τι αλλάζει από σήμερα στα φάρμακα των ασθενών

Από σήμερα, η προμήθεια νοσοκομειακών φαρμάκων για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος της ΕΚΑΠΥ

Μετά από αρκετές παρατάσεις έφτασε η στιγμή έναρξης της πλήρους λειτουργίας της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (ΕΚΑΠΥ), ως κεντρικής αρχής προμήθειας φαρμάκων στα νοσοκομεία. Το νέο σύστημα ξεκινά να λειτουργεί από σήμερα, με όλες τις πλευρές να δηλώνουν αισιοδοξία ότι θα επιλύσει σειρά προβλημάτων. Ένα από αυτά είναι οι «αρρυθμίες» που παρατηρούνται στη σειρά προγραμματισμένων θεραπειών – για παράδειγμα χημειοθεραπείες – όταν τελειώνουν οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων και υπάρχει η δυσκολία παραγγελίας φαρμάκων.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που έλαβαν όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου», από σήμερα, 16 Οκτωβρίου, η προμήθεια σκευασμάτων για τα οποία έχουν συναφθεί συμφωνίες με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής Διαχείρισης Φαρμάκων, στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΚΑΠΥ. Όπως προκύπτει από πληροφορίες, πρόκειται για περίπου 500 κωδικούς φαρμάκων.

Πιο αναλυτικά, το νοσοκομείο (ο προϊστάμενος του φαρμακείου ή ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από το φαρμακείο – πιστοποιημένος χρήστης του συστήματος ΕΚΑΠΥ) και μόνο για τα σκευάσματα στο πλαίσιο συμφωνιών που έχουν διαβιβαστεί μέχρι σήμερα από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και έχουν αναρτηθεί στο σύστημα, υποβάλλει την παραγγελία του μέσω του συστήματος https://apps.ekapy.gov.gr/.

Το νοσοκομείο, μέσω της Επιτροπής Παραλαβής που έχει ορίσει αρμοδίως και έχει αναρτήσει τη σχετική απόφαση με τα ονόματα αυτής στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΕΚΑΠΥ, διενεργεί την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της παραγγελίας ανά κατηγορία συμφωνητικού.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φαρμάκου, Υλικών και Υπηρεσιών, με έγγραφό της ενημερώνει για τους συγκεκριμένους κωδικούς φαρμάκου ανά συμφωνία και ανά δραστική ουσία που μπορούν να παραγγελθούν, ενώ παράλληλα θα πρέπει να απενεργοποιηθούν από τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των Νοσοκομείων οι αντίστοιχοι κωδικοί φαρμάκων για όσο διάστημα είναι σε ισχύ οι αντίστοιχες συμφωνίες.

Μέσω του νέου τρόπου προμήθειας φαρμάκων αναμένονται τα εξής οφέλη:

-Το νοσοκομείο θα γνωρίζει με ακρίβεια τον χρόνο και τις ποσότητες παράδοσης, ενώ θα έχει το σύνολο της πληροφορίας συστημικά και με κάθε τρόπο ενημέρωσης (e-mail, sms, σύστημα).
-Η εξόφληση των φαρμακευτικών εταιρειών θα γίνεται πλέον εντός 90 ημερών. Θα υπάρχει πλήρως ψηφιακή διαδικασία τιμολόγησης και εκκαθάρισης δαπανών.
-Θα επιτευχθεί η άμεση έκδοση των επιστροφών στις οποίες υποχρεούνται οι εταιρείες λόγω υπέρβασης δαπάνης (clawback και rebate). Είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα αυτή η διαδικασία γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση. Για παράδειγμα, οι εταιρείες τώρα έλαβαν σημειώματα του clawback για το πρώτο εξάμηνο του 2021.
-Θα υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τα σκευάσματα που διακινούνται στο κανάλι των νοσοκομείων. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν πλέον πλήρη δεδομένα ανά νοσοκομεία, δραστική ουσία και εμπορική ονομασία φαρμάκου τα οποία θα αξιοποιούνται για τη λήψη αποφάσεων.

Απάντηση