Ο Βουλευτής Χαλκιδικής κ Ιωάννης Γιώργου για τη λήψη μέτρων υπέρ των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας

Η τοποθέτηση του Βουλευτή Χαλκιδικής κ Ιωάννης Γιώργου στη Βουλή, για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη λήψη μέτρων υπέρ των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

Απάντηση