Προεκλογικές ομιλίες της Αναστασίας Χαλκιά

Σας περιμένουμε, ελάτε, να σταθούμε στη σωστή πλευρά της Ιστορίας.
Πέμπτη 12.10 στην Κασσάνδρεια.,13.10 στο Πευκοχώρι.

ΜετηνΑναστασία Συνεχίζουμεμαζί ενωμένηκασσάνδρα
Μαζί, κάθε μέρα καλύτερα

Απάντηση