Σε χρόνο εξπρές φορολογική ενημερότητα αλλά… με το αζημίωτο

Ευκολότερες διαδικασίες για μεταβίβαση ακινήτων και είσπραξη χρημάτων από το δημόσιο. Τα ποσά που κρατάει η Εφορία

Τέλος η ταλαιπωρία και οι επισκέψεις στις Δ.Ο.Υ. για τους φορολογούμενους με χρέη στην Εφορία που χρειάζονται φορολογική ενημερότητα για να μεταβιβάσουν ένα ακίνητο ή να εισπράξουν χρήματα από το δημόσιο.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ενεργοποιηθεί μια νέα ψηφιακή διαδικασία για την έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικού ενημερότητας με τον όρο της παρακράτησης σε περίπτωση οφειλής.

Οι φορολογούμενοι με ρυθμισμένες ή μη ληξιπρόθεσμες οφειλές θα έχουν τη δυνατότητα με λίγα κλικ στον υπολογιστή ή το τάμπλετ τους να υποβάλουν αίτηση στην νέα πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και μέσα σε λίγα λεπτά να εκδώσουν το φορολογική ενημερότητα στην οποία θα αναγράφεται και το ποσοστό που θα κρατήσει η Εφορία από τα χρήματα που θα εισπράξει ο φορολογούμενος για τη μείωση ή την κάλυψη των οφειλών του.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών ή έχει οφειλές μη ληξιπρόθεσμες ή σε αναστολή, δύναται να εκδοθεί αποδεικτικό ενημερότητας περιορισμένης ισχύος, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα ενώ πάντα  αναγράφεται το ποσοστό παρακράτησης.

Σε χρόνο – εξπρές φορολογική ενημερότητα αλλά… με το αζημίωτο

•Θα γίνεται ψηφιακά μέσω του MyAADE (χωρίς επίσκεψη στην εφορία)

•Ξεμπλοκάρουν πάνω από 200.000 συναλλαγές ετησίως

•Αφορά μεταβιβάσεις ακινήτων και είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο

•Διάρκεια ενημερότητας 1 μήνας

Φορολογική ενημερότητα: Η παρακράτηση για είσπραξη χρήματων

– 10% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον έχεις πληρώσει πάνω από το 70% της ρυθμισμένης οφειλής σου

– 30% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον έχεις πληρώσει από 50% έως 70% της ρυθμισμένης οφειλής σου

-50% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον έχεις πληρώσει από 30% έως 50% της ρυθμισμένης οφειλής σου

– 70% επί του εισπραττόμενου ποσού εφόσον έχεις πληρώσει έως 30% της ρυθμισμένης οφειλής σου

—>Τα ποσοστά παρακράτησης να αντιστοιχούν στη κάλυψη τουλάχιστον :

-2 δόσεων για έως 12 δόσεις

-4 δόσεων για έως 24 δόσεις

Η παρακράτηση σε περίπτωση περιοδικής είσπραξης χρήματων

-10% για ρυθμισμένες οφειλές έως 20.000

-Για πάνω από 20.000 τότε να καλύπτει 1 δόση και σε ποσοστό 10% έως 30%

Φορολογική ενημερότητα: η παρακράτηση για μεταβίβαση ακίνητου

– 70% επί του τιμήματος, εφόσον είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής

– 50% επί του τιμήματος , για οφειλές σε αναστολή άνω των 50.000

– Αν το ποσό του τιμήματος χαμηλότερο της αντικειμενικής τότε γίνεται παρακράτηση στο ύψος της αντικειμενικής

Απάντηση