Στέλιος Βαλιάνος: Στις 8 Οκτωβρίου επιλέγουμε ενεργό πρόγραμμα και όχι… ραντεβού στα τυφλά

Έργα, Πρόγραμμα, αλλά και στόχοι που δεν μετριούνται μόνο με προϋπολογισμούς. Αλήθεια. Αξίες. Αξιοπιστία. Αυτοσεβασμός. Με εμπιστοσύνη στην ωριμότητα των πολιτών, ξεχωρίζουμε τα σημαντικά και προχωράμε! Από τη χθεσινή ομιλία στο Παλαιοχώρι

Απάντηση