Συντάξεις: Διευκόλυνση με επιπλέον χρόνο αναγνώρισης

Οι ασφαλισμένοι που βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση αλλά δεν συγκεντρώνουν τα απαραίτητα έτη ασφάλισης, έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν έως και 6 μήνες περισσότερους από το προβλεπόμενο όριο.

Τη δυνατότητα αυτή έδωσε με ρύθμιση του τo υπουργείο Εργασίας προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους να εξέλθουν προς τη συνταξιοδότηση με πλήρη δικαιώματα.

Αναγνώριση

Συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη και έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους να αναγνωρίσουν έως και 150 ημέρες ασφάλισης, προκειμένου να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης. Βασική προϋπόθεση είναι να μην έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης.

Εναλλακτικά μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη.

Οι τρόποι

Οι δύο τρόποι με τους οποίους οι ασφαλισμένοι που είναι κοντά στα όρια για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μπορούν να αναγνωρίσουν περισσότερο χρόνο ασφάλισης είναι οι εξής:

Πρώτον, οι ασφαλισμένοι που έχουν συμπληρώσει τα 67 έτη της ηλικίας τους και χρειάζονται μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης για να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν αναγνωρίσει περισσότερα από 5 πλασματικά έτη ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή αναγνωρίζουν μέχρι 150 ημέρες ασφάλισης, καταβάλλοντας τις εισφορές που αντιστοιχούν σε 150 ημέρες ασφάλισης με βάση το ισχύον, κατά την αναγνώριση, ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη.

Δεύτερον, παρέχεται το δικαίωμα ένταξης στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, χωρίς να γίνεται έλεγχος των προϋποθέσεων ικανότητας προς εργασία, και για χρονικό διάστημα μέχρι 3 έτη, για όσους ζητούν να συνταξιοδοτηθούν και είχαν τουλάχιστον 500 ημέρες εργασίας εντός ημερολογιακής περιόδου 5 ετών πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.

Απάντηση