Το Νέο Δ. Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεχνών Γαλάτιστας οι Ανθεμούσες

Την Κυριακή 22/10/23 πραγματοποιήθηκαν η γενική συνέλευση, απολογισμός και διεξαγωγή εκλογών για ανάδειξη Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τεχνών Γαλάτιστας Οι Ανθεμούσες.

Η κατανομή του νέου Δ.Σ έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μαρία Μαλτέζου

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Γερακίνα Χατζούδη

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δήμητρα Καναβά

ΤΑΜΕΙΑΣ Άννα Γκιώργκη Τσιόκανου

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Μαρία Γούσιου

Ευχατιστούμε θερμά τα μέλη μας για την προσέλευση και στήριξή τους.

Το Δ.Σ.

Απάντηση