Χαλκιδική: Εγκρίθηκε νέο οδικό έργο, θα συνδέει Μουδανιά με Ιερισσό

Εγκρίθηκε νέο μεγάλο οδικό έργο στην Χαλκιδική, αφού έλαβε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για το έργο «Σύνδεση Οδικού Άξονα Πολύγυρου – Ιερισσού με το οδικό κύκλωμα Σιθωνίας, Τμήμα: Κελλί – Νικήτη».

Περιγραφή του έργου

Το οδικό τμήμα Κελλί – Νικήτη, μήκους 23,79 Km βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της Χαλκιδικής, με αρχή στον υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο της Νικήτης στο βόρειο άκρο της χερσονήσου Σιθωνίας και πέρας στη βελτιούμενη οδική σύνδεση Πολυγύρου – Ιερισσού, 1,5 Km περίπου δυτικά του οικισμού της Σμίξης και 15 Km ανατολικά του Πολύγυρου.

Το έργο υπάγεται διοικητικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, αποτελεί νέα χάραξη για την κάθετη οδό που συνδέει την οδό Θεσσαλονίκη – Ιερισσός με το οδικό κύκλωμα Σιθωνίας, ενώ οδεύει εντός δύο δήμων: του Δήμου Πολυγύρου και του Δήμου Σιθωνίας.

Το έργο αποσκοπεί στη δημιουργία ασφαλέστερης και ταχύτερης σύνδεσης μεταξύ Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, σε σχέση με την υφιστάμενη οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών – Γερακινής – Νικήτης.

Το έργο βαίνει σε νέα χάραξη με τυπική διατομή (β2σ) πλάτους 11/14 m με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,75 m και λωρίδα έκτακτης ανάγκης ανά κατεύθυνση πλάτους 1,75 m. Σε συγκεκριμένες θέσεις, για λόγους ασφαλείας, εφαρμόζεται τυπική διατομή με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 3,5 m έκαστη, κεντρική διαχωριστική νησίδα με αμφίπλευρο στηθαίο τύπου New Jersey και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 17 m.

Το οδικό τμήμα περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους τεχνικά έργα:

 1. Τέσσερις ανισόπεδους κόμβους:
  -Α.Κ. Σιθωνίας περί τη Χ.Θ.0+400
  -Α.Κ. Νικήτης περί τη Χ.Θ.4+215
  -Α.Κ. Μεταμόρφωσης περί τη Χ.Θ.12+600
  -Α.Κ. Μεταγκιτσίου περί τη Χ.Θ.17+813
 2. Μια σήραγγα συνολικού μήκους 200 m στη Χ.Θ. 3+015.
 3. Πέντε γέφυρες συνολικού μήκους 893 m.
 4. Δεκαέξι ανισόπεδες διαβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και των ανισόπεδων διαβάσεων των κόμβων) και εξήντα ένας οχετοί συνολικού μήκους 3.046 m.

Απάντηση