Όλες οι εξελίξεις για τα νέα Εξοικονομώ που έρχονται

Τέλος χρόνου για το Εξοικονομώ Αυτονομώ – Τα νέα προγράμματα που έρχονται – Όλες οι εξελίξεις με τα προγράμματα Εξοικονομώ για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Πέντε μέρες προθεσμία όσοι έχουν υπαχθεί στο Εξοικονομώ- Αυτονομώ να υλοποιήσουν τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος. Η προθεσμία λήγει στις 10 Οκτωβρίου, είναι η τελευταία βάσει των δεσμεύσεων που υπάρχουν από τα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΣΠΑ 2014-2020 και Ταμείο Ανάκαμψης) του προγράμματος και δόθηκε λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών.

Παράλληλα ανοιχτές είναι οι πλατφόρμες για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και το Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για νέους έως τις 15 Νοεμβρίου. Παράλληλα η αγορά είναι σε αναμονή τριών νέων προγραμμάτων που έχουν προαναγγελθεί. Πρόκειται για το «Εξοικονομώ Επιχειρώ», το «Αλλάζω Συσκευή για Επιχειρήσεις» και το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά και συστήματα αποθήκευσης για Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ. Μάλιστα για το πρώτο πρόγραμμα το «Εξοικονομώ Επιχειρώ» έχει προδημοσιευτεί ο οδηγός και εκτιμάται ότι η πρόσκληση θα εκδοθεί στο επόμενο διάστημα.

Ειδικότερα, μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου πρόκειται να παραμείνει ανοιχτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων (https://exoikonomo2023.gov.gr ) του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023». Το Πρόγραμμα εντάσσεται στις εμβληματικές δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το RePower, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, από τα οποία διατίθενται 60 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για ευάλωτα νοικοκυριά, με στόχο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Στόχος του «Εξοικονομώ 2023», είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες για κάθε κατοικία που θα ενταχθεί, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-Να υφίστανται νόμιμα.

-Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

-Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

-Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

-Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης, η αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης και το σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στις υπόλοιπες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνεται η εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Το ποσοστό επιχορήγησης για τις παρεμβάσεις αυτές ανέρχεται από 40% έως 75% ανάλογα με το εισόδημα των ωφελουμένων/ιδιοκτητών. Οι συνολικές επιλέξιμες δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα ανέρχονται έως 22.500 ευρώ.

Επιπρόσθετα επιχορηγούνται κατά 100% λοιπές δαπάνες όπως, κόστος ενεργειακών επιθεωρήσεων, κατάρτιση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου, κλπ, έως 2.500 ανά αίτηση και υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης στο πρόγραμμα και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου.

Στις 15 Νοεμβρίου λήγει και η προθεσμία για το «Εξοικονομώ Ανακαινίζω»

Στις 15 Νοεμβρίου λήγει και η προθεσμία για το «Εξοικονομώ Ανακαινίζω». Το «Εξοικονομώ», με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, με επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά αίτηση τα 22.500 ευρώ και το «Ανακαινίζω», με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ και επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά αίτηση τα 10.000 ευρώ. Στο «Εξοικονομώ» τα 40 εκατ. ευρώ διατίθενται αποκλειστικά για τα ευάλωτα νοικοκυριά, και αφορά σε παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση, συστήματα θέρμανσης – ψύξης, συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης και smarthome. Το πρόγραμμα καλύπτει από 45% έως 90% του ποσού των επιλέξιμων ενεργειακών παρεμβάσεων, ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από άτοκο δάνειο.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στο «Ανακαινίζω» είναι η υποχρεωτική ένταξη πρώτα στο «Εξοικονομώ». Το Πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες δαπάνες έως 32.500 ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση κατοικίας.

Το «Ανακαινίζω» περιλαμβάνει παρεμβάσεις ανακαίνισης, όπως ανακαίνιση χώρων μπάνιου και κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, αντικατάσταση και επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων αλλά και πατωμάτων. Το πρόγραμμα καλύπτει έως και το 30% του ποσού των επιλέξιμων παρεμβάσεων ανακαίνισης (δηλαδή έως 3.000 ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί από χαμηλότοκο δάνειο έως 7.000 ευρώ.

Απάντηση