ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ

Η ορκωμοσία του Δημάρχου, των Δημοτικών Συμβούλων και των Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων, που αναδείχτηκαν από τις εκλογές της 8 ης Οκτωβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στις 16 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Σάββατο και
ώρα 12 μ.μ., στο αμφιθέατρο του Επαγγελματικού Λυκείου Νικήτης.

Απάντηση