Τα αποτελέσματα από το πρωτοδικείο Χαλκιδικής για το νέο Δ.Σ του Δήμου Κασσάνδρας

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από το πρωτοδικείο Χαλκιδικής για το νέο Δ.Σ του Δήμου Κασσάνδρας & τοπικών συμβουλίων.

Απάντηση