Το ΓΕΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής διοργανώνει τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ορθογραφίας στα Γαλλικά Dictée Lavalloise

Το ΓΕΛ Πολυγύρου Χαλκιδικής προσκαλεί μαθητές και μαθήτριες Γ Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν επίπεδο ίσο ή μεγαλύτερο του Β1 να δηλώσουν συμμετοχή στον Πανελλήνιο

Μαθητικό Διαγωνισμό Ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise 2023 ».

Η « Dictée Lavalloise » – «Διαγωνισμός Ορθογραφίας της πόλης Λαβάλ»- αποτελεί ένα θεσμό που εδραιώθηκε από το 2003 μεταξύ της πόλης Λαβάλ Γαλλίας και των αδελφοποιημένων πόλεων Québec του Καναδά, Garango της Μπουρκίνα Φάσο, Suceava της Ρουμανίας και Lovetch της Βουλγαρίας.

Η πόλη μας, ο Πολύγυρος Χαλκιδικής ανήκει σε αυτό το δίκτυο των αδελφοποιημένων

πόλεων καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ο Δήμος Λαβάλ Γαλλίας έχουν

υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε τη γαλλοφωνία, να

δώσουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να εξασκήσουν τις γνώσεις τους στη Γαλλική γλώσσα

και να συμμετέχουν σε μια διακρατική και πολυπολιτισμική διοργάνωση.

O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ορθογραφίας στα γαλλικά « Dictée Lavalloise 2023»

θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 από το ΓΕΛ Πολυγύρου υπό την αιγίδα

της ΠΕ Χαλκιδικής και με τη συνεργασία του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, του

Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ, του Συλλόγου καθηγητών γαλλικής

γλώσσας APLF-DU και της επιτροπής αδελφοποίησης LAVAL-GRÈCE του Δήμου Λαβάλ

Γαλλίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως ασύγχρονα από την ασφάλεια του

προσωπικού χώρου των συμμετεχόντων τη χρονική στιγμή που επιθυμούν.

Με την εγγραφή τους οι μαθητές/τριες θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα για

μπορέσουν να εξοικειωθούν με τον τρόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού και να

συμβουλευθούν παλαιότερες εκδόσεις της Dictée.

Κάθε διαγωνιζόμενος θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής και αναμνηστικό δώρο με τη φροντίδα

της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Κάθε

σχολείο του οποίου οι μαθητές συμμετέχουν θα λάβει βεβαίωση συμμετοχής και

αναμνηστικό δώρο με τη φροντίδα της επιτροπής αδελφοποίησης LAVAL-GRÈCE του Δήμου

Λαβάλ Γαλλίας.

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο που ακολουθεί, έως 30 Νοεμβρίου 2023.

https://forms.gle/5cYNpYp2FWsFTYr3A

Απάντηση