Ο ΕΟΦ ανακαλεί φάρμακο για τον θυρεοειδή

Στην ανάκληση παρτίδων φαρμάκου για την αντιμετώπιση παθήσεων του θυρεοειδή αδένα προχωρά ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του, ενημερώνει πως το φάρμακο ‘Cinacalcet/Pharmazac F.C.Tab 30mg/tab’, που χρησιμοποιείται για τον θυρεοειδή, καθώς διαπιστώθηκε απόκλιση κατά τον έλεγχο διαλυτοποίησης στα πλαίσια μελέτης σταθερότητας.

Ο ΕΟΦ εξέδωσε δύο διαδοχικές ανακοινώσεις για το φάρμακο, αρχικά για εθελοντική ανάκληση και στη συνέχεια για ανάκληση του φαρμακευτικού προϊόντος.

Οι ανακοινώσεις του ΕΟΦ:

Αρχικά:

“Την ανάκληση των παρτίδων 2200931Β, 2200999C & 2201004A (ημερομηνία λήξης 02.2025), του φαρμακευτικού προϊόντος ‘CINACALCET/FARAN F.C.TAB 30MG/TAB’, καθώς διαπιστώθηκε απόκλιση κατά τον έλεγχο διαλυτοποίησης στα πλαίσια μελέτης σταθερότητας.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της προληπτικής εθελοντικής ανάκλησης της εταιρείας ΦΑΡΑΝ Α.Β.Ε.Ε., η οποία, ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν”.

Και στη συνέχεια:

“Την ανάκληση των παρτίδων 2201001A & 2201000A (ημερομηνία λήξης 02.2025), του φαρμακευτικού προϊόντος ‘CINACALCET/ PHARMAZAC F.C.TAB 30MG/TAB’, καθώς διαπιστώθηκε απόκλιση κατά τον έλεγχο διαλυτοποίησης στα πλαίσια μελέτης σταθερότητας.

Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΦΕΒΕ, ως Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν”.

Απάντηση