ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ-23/GOLDEN FLEECE– 23»

Αποστολή-φωτογραφίες: Δημήτρης Ζάχος

Την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Πεδίο
Ασκήσεων – Βολής (ΠΑ-ΠΒ) «ΑΣΚΟΥ-ΠΡΟΦΗΤΗ»,  η πολυεθνική διακλαδική άσκηση «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ-23/GOLDEN FLEECE– 23».


Στην άσκηση συμμετείχαν προσωπικό και μέσα των Ενόπλων
Δυνάμεων των χωρών Ελλάδας, Κύπρου, Αλβανίας, Ρουμανίας και Δημοκρατίας της
Βόρειας Μακεδονίας ενώ ως παρατηρητές  είχαν παρουσία αντιπρόσωποι από την
Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, τη Γεωργία και την Ιταλία.

Στην άσκηση παρευρέθηκε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Αντιστράτηγος Άγγελος Χουδελούδης

Σκοπός της Άσκησης ήταν η αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας και η
ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων χωρών, η επαύξηση της
διαλειτουργικότητας, καθώς και η βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών
δυνατοτήτων τους σε ταχέως μεταβαλλόμενες καταστάσεις, που παρουσιάζονται στο
πεδίο της μάχης κατά τη διεξαγωγή επιχειρήσεων υποστήριξης και επιβολής της ειρήνης.

Ακολουθούν τα σενάρια της άσκησης:

ΑΣΚΗΣΗ «ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟ ΔΕΡΑΣ – 23»

  1. Σκοπός και Αντικείμενο

α Σκοπός

Η αναβάθμιση της στρατιωτικής συνεργασίας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων με τις αντίστοιχες των συμμαχικών χωρών (Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία), λοιπών χωρών (Αίγυπτος, Αρμενία, Γεωργία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιορδανία, Ιταλία, Κύπρος και Σαουδική Αραβία), η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των συμμετεχόντων καθώς και η βελτίωση της εκπαίδευσης και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους.

β. Αντικείμενο

Η Άσκηση αφορά σε Επιχειρήσεις Υποστήριξης Ειρήνης [Peace Support Operations (PSO)] και εξετάζει στρατιωτικές δραστηριότητες οι οποίες αναλαμβάνονται με σκοπό την επιβολή της Ειρήνης (Peace Enforcement). Περιλαμβάνει ευρύ φάσμα ενεργειών και διεξαγωγή σε 2 Φάσεις, όπως παρακάτω:

(1) ΦΑΣΗ 1

Εξέταση της εκδήλωσης εχθρικών ενε ενεργειών, κατηγορία επεισοδίων διπλής ενεργείας, με τη χρήση μόνο αβολίδωτων πυρών. σε

(2) ΦΑΣΗ 2

Εξέταση συμβατικών επιχειρήσεων με προκατάληψη Εδαφών Τακτικής Σημασίας (ΕΤΣ) από Α/Μ Δρία με ταυτόχρονη επίθεση ΤΣ Μ/Κ ΤΠΖ, με τη χρήση πραγματικών πυρών ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, σε συνεργασία με μεταφορικά Ε/Π, και πυρά Α/Φ της Π.Α.

Απάντηση