Στο Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) η Δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά.

Πράγα, 6-7 Δεκεμβρίου 2023-Ευρωπαϊκό τμήμα Ηνωμένων Πόλεων και Τοπικών Κυβερνήσεων

Η Ένωση Πόλεων και Δήμων της Τσεχικής Δημοκρατίας, σε συνεργασία με το Δημοτικό Συμβούλιο της Πράγας, διοργανώνουν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής του CEMR στην Πράγα.

Η Ένωση Πόλεων και Δήμων της Τσεχικής Δημοκρατίας (SMO ČR)υποδέχθηκε στο ιστορικό Νέο Δημαρχείο της Πράγας τους συμμετέχοντες.

Επιτροπή Πολιτικής του CEMR Διαμορφώνοντας το Μέλλον της Τοπικής και Περιφερειακής Διακυβέρνησης στην Πράγα

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (CEMR) θα συγκεντρωθεί στην Πράγα για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής του στις 6 και 7 Δεκεμβρίου 2023. Με οικοδεσπότη την Ένωση Πόλεων και Δήμων της Τσεχικής Δημοκρατίας (SMO ČR), η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό Νέο Δημαρχείο της Πράγας.

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Πολιτικής αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο του ετήσιου ημερολογίου του CEMR, προσφέροντας μια πλατφόρμα για εποικοδομητικό διάλογο, συλλογική λήψη αποφάσεων και στρατηγικό σχεδιασμό μεταξύ τοπικών και περιφερειακών εκλεγμένων εκπροσώπων. Οι εργασίες της Επιτροπής ξεκίνησαν με εναρκτήριους λόγους από την κ. Gunn Marit Helgesen, Πρόεδρο του CEMR. Richard Vereš, Αντιπρόεδρος του CEMR εκτελεστικό μέλος του SMO ČR και δήμαρχος της Slezská Ostrava• και Bohuslav Svoboda, Δήμαρχος Πράγας και Επίτιμος Πρόεδρος του SMO ČR.

Ο Fabrizio Rossi, Γενικός Γραμματέας του CEMR, τόνισε τη σημασία του γεγονότος: ” Η συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικής της Πράγας έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς προηγείται των επερχόμενων Ευρωεκλογών, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο σημασίας στις συζητήσεις και τα ψηφίσματά μας. Η ειλικρινής μας ευγνωμοσύνη απευθύνεται την Ένωση Πόλεων και Δήμων της Τσεχικής Δημοκρατίας για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης”.

Στον πυρήνα της συγκέντρωσης είναι οι δύο συζητήσεις της 7ης Δεκεμβρίου:

Πολιτική Συζήτηση: “Σύζευξη Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας & Δημοκρατίας: Ποιος δρόμος για το τοπικό επίπεδο;” – Η πρώτη συζήτηση θα ασχοληθεί με τη δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση προς ένα πράσινο μέλλον. Ξεκινώντας από τα ευρήματα της μελέτης του Italo Colantone, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Bocconi, θα ακολουθήσει μια συζήτηση που θα συντονίσει η Federica Bordelot, νεοδιορισθείσα Διευθύντρια Πολιτικής και Επιπτώσεων του CEMR, σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της πράσινης μετάβασης λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες ανάγκες διαφορετικών περιοχών.

Powering the Future: Driving Europe’s Climate and Energy Politics μέσω Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης – Η δεύτερη συζήτηση της ημέρας θα παρουσιάσει κρίσιμα ευρήματα από την έκθεση CEMR και E40 Communications: «Powering the Future: Driving Europe’s Climate and Energy Policies μέσω των Περιφερειών και των Δήμων – Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση, Υποδειγματικές Πολιτικές και Χρηματοοικονομική Δυναμική ». Ο Marlon Hilden, CEMR Energy, Climate, Sustainable Finance Officer, θα δημιουργήσει το σκηνικό για μια δυναμική συζήτηση για την αποκέντρωση των πράσινων πολιτικών και ανοιχτό διάλογο με εξέχουσες προσωπικότητες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, την έρευνα για την ενεργειακή πολιτική και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Ο Fabrizio Rossi δήλωσε: « Η Πράγα Η Επιτροπή Πολιτικής παίζει καθοριστικό ρόλο στην αποσυναρμολόγηση των σιλό αστικών-αγροτικών, προωθώντας μια μετάβαση που βελτιώνει πραγματικά τις ζωές όλων. Οι συζητήσεις μας σχετικά με το ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων στην εναρμόνιση της πράσινης μετάβασης με τη δημοκρατία και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής έχουν τη δυνατότητα να διαμορφώσουν το συλλογικό μας μέλλον.

Η Δήμαρχος Κασσάνδρας τόνισε τη σημασία της Κασσάνδρας στο συνέδριο. «Με τη συμμετοχή του δήμου και της παρουσίας μου ενδυναμώνουμε τη θέση της Κασσάνδρας στην Ευρώπη.Το κοινό μέλλον της Ελλάδας και των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να ατενίζει το αύριο με αισιοδοξία.Οι συνέργιες και οι συνεργασίες μπορούν να φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα»

Απάντηση