Το Δ.Σ. Κασσάνδρας αποφασίζει την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης από την αυτοδίκαιη λύση της.

Έπειτα από την απόφαση του Δ.Σ με την υπ’ αρ. 174/31-10-2023 απόφαση – αίτηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κασσάνδρας, για την εξαίρεση της κοινωφελούς επιχείρησης από την αυτοδίκαιη λύση της.

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης(30 Νοεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6719)

Η Δημοτική επιχείρηση με επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» με διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.ΔΗ.Κ.», συνεχίζει κανονικά και απερίσπαστα την λειτουργία της.

Απάντηση