Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση με Επίκαιρους Βυζαντινούς Ύμνους

Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 7:00 μετά μεσημβρίας στην αίθουσα ”Μητροπολίτης Σωκράτης” του Δημαρχείου Αρναίας

Τους Ύμνους θα αποδώσει ο Σύνδεσμος Ιεροψαλτών της Ιεράς μας Μητροπόλεως ”ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ” υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Μουσικής και Πρωτοψάλτη του κ. Βασιλείου Κοκκαλιάρη

Η Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου σας προσκαλεί στην Χριστουγεννιάτικα εκδήλωση πού διοργανώνει εν όψει των εορτών της θείας Επιφανείας, Το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 7.00μ.μ., στην αίθουσα “Μητροπολίτης Σωκράτης” του Δημαρχείου Αρναίας.

Μετά Τιμής

ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΕΡΙΣΣΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ & ΑΡΔΑΜΕΡΙΟΥ

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ПРОГРАMMA

Ἡ Χορωδία τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Ἱ. Μ. Ιερισσοῦ, Ἁγ. Ὄρους καί Αρδαμερίου

“ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ” ὑπό τή διεύθυνση τοῦ Καθηγητοῦ Μουσικῆς καί Πρωτοψάλτου

κ. Βασιλείου Κοκκαλιάρη θά ἀποδώση τα κάτωθι Τροπάρια:

ΜΕΡΟΣ Α΄

  1. Χριστός Γεννᾶται (Σύντομον), Εἰρμός Α΄ Ὠδῆς, Ἦχος α’

2. Τῶν νομικών διδαγμάτων… Δοξαστικό Αίνων Κυριακής πρό Χριστοῦ Γεννήσεως, Ήχος πλ. δ’

3. Βηθλεέμ ἑτοιμάζου…,Ἰδιόμελο Α’ Ώρας Χριστουγέννων, Ἦχος πλ. δ΄’

4. Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης,Ἰδιόμελο Θ’ Ώρας Χριστουγέννων, Ἦχος βαρὺς ἐναρμ.

5. Τί Σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων, Ήχος β’

6. Λαθών ἐτέχθης, Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων, Ήχος β’

7. Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί,Κάθισμα τῶν Χριστουγέννων, Ήχος Νενανώ

8. Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, Ἰδιόμελο μετὰ τὸν Ν’ Ψαλμό, Ήχος πλ. β’

9. Στέργειν μὲν ἡμᾶς,Ἰαμβική Καταβασία Χριστουγέννων, Ήχος α΄, Αργόν

10.Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, Ἐξαποστειλάριο τῶν Χριστουγέννων, Ἦχος γ’

11. Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων τῶν Χριστουγέννων, Ἦχος δ’

  1. Αίμα καὶ πῦρ, Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής μετά Χριστοῦ Γεννήσεως,Ήχος πλ. δ’
  2. Η Γέννησίς Σου, Απολυτίκιο Χριστουγέννων, Ήχος δ’

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ὁμιλία τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμ.

π. Νικοδήμου Σκρέττα, Καθηγητοῦ

Θεολογίας Α.Π.Θ., με θέμα:

«Θεία Γέννησις τοῦ Χριστοῦ.

Ἡ χαρμοσύνη τοῦ Πάσχα τοῦ

Χειμώνα!»

Απάντηση