Αλλαγή ημέρας λειτουργίας των λαϊκών αγορών Πολυγύρου και Συκιάς

Οι Λαϊκές αγορές του Πολυγύρου και της Συκιάς του Σαββάτου 6 Ιανουαρίου 2024, λόγω της αργίας των Φώτων, θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου.

Απάντηση