Γενική Συνέλευση του Παγχαλκιδικού Συλλόγου ”Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ”

ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του καταστατικού, καλούμε όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ PALACE, την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 11:00΄ με τα παρακάτω

θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  • Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. (Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.)
  • Οικονομικός Απολογισμός για το 2022 και το 2023 (Ταμίας Δ.Σ.)
  • Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (Πρόεδρος Ε.Ε.)
  • Κρητική επί των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων – Προτάσεις
  • Δευτερολογία (Πρόεδρος Δ.Σ.)
  • Έγκριση ή μη των πεπραγμένων – Τιμητικές διακρίσεις
  • Αρχαιρεσίες για την Ανάδειξη νέου Προέδρου και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου

(8 μέλη) και των μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής (3 μέλη) για τη διετία 2024-2026

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η κάλπη θα κλείσει ώρα 14:00

Σε περίπτωση μη απαρτίας, όπως συμβαίνει, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 21 Ιανουαρίου 2024, την ίδια ώρα (11:00) στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα,

με όσα μέλη βρεθούν παρόντα και χωρίς άλλη πρόσκληση.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ –ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού: Οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του προέδρου, των μελών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλλονται με γραπτή αίτηση από τους έχοντες σχετικό δικαίωμα, στα Γραφεία του Συλλόγου (όπου υπάρχουν σχετικά έντυπα) μέχρι την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 8 μ.μ. (δηλ. 3 μέρες πριν τις εκλογές) αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο. Όχι ταχυδρομικώς ΠΡΟΣΟΧΗ: Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχουν τα μέλη που θα βρεθούν γραμμένα στο Μητρώο μελών μέχρι την 14η Δεκεμβρίου 2023 (δηλαδή ένα μήνα πριν τις εκλογές) και θα έχουν εξοφλήσει και τη συνδρομή του έτους, 2024. Για διευκόλυνση ο Ταμίας και ο Γεν. Γραμματέας θα βρίσκονται στο χώρο της Γεν. Συνέλευσης από ώρα 10.30 για την οικονομική τακτοποίηση των μελών. Επίσης για την αποφυγή του συνωστισμού και της ταλαιπωρίας που παρατηρείται την ώρα έναρξη της Γενικής Συνέλευσης για την οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει η καταβολή και νωρίτερα στα μέλη του Δ.Σ. και στους εισπράκτορες.

Η παρουσία όλων στη Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Κοτσάνης Αστέριος Λυριτζής

Απάντηση