Διαγωνισμός Παραμυθιού: “Παραμύθια για τονΙππόκαμπο”


Οι διαγωνιζόμενοι/ες, καλούνται μέσω ενός ιππόκαμπου, κεντρικού χαρακτήρα του
παραμυθιού, να ευαισθητοποιήσουν τους αναγνώστες και τις αναγνώστειες για διάφορα
ζητήματα που αφορούν τα παιδιά και τους νέους/ες και επιπροσθέτως, να δημιουργήσει
νέους αναγνώστες και νέες αναγνώστριες, να εμπνεύσει νέους και νέες δημιουργούς μέσα
από τα μονοπάτια των παραμυθιών με κύριο μέσο την κριτική σκέψη, την αφήγηση και τη
δημιουργική γραφή.
Κύριος σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της περιοχής του Στρατωνίου της
Χαλκιδικής αλλά και η γνωστοποίησης της δεύτερης μεγαλύτερης αποικίας ιπποκάμπων σε
ολόκληρη τη Μεσόγειο, ανοιχτά της θάλασσας του χωριού.
Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από τον φορέα AristoTales, τις Ενωμένες
Κοινωνίες των Βαλκανίων, την Καλλιτεχνική Ένωση Ulysses, τη Σχεδία στην Πόλη, το
The Art Festival of Thessaloniki και το ίδρυμα Anna Lindh με τη στήριξη του Δήμου
Αριστοτέλη και τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων Erasmus+ και European Solidarity
Corps.
Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό, στο ακόλουθο σύνδεσμο:
https://bit.ly/48PYYgO

Απάντηση