Δυνατότητα έκδοσης pdf με την ταυτότητά μας μέσω Gov.gr Wallet

Μέσω του Gov.gr Wallet θα έχουμε πολύ σύντομα τη δυνατότητα να εκδώσουμε αντίγραφο της ψηφιακής ταυτότητάς μας για προσωπική χρήση, ώστε να μπορέσουμε να προσκομίσουμε το τεκμήριο της ταυτότητάς μας σε όποιον επιθυμεί, μέσω προώθησης του εγγράφου PDF από την εφαρμογή. Όπως αναφέρει το euro2day.gr:

Για το σκοπό αυτό θα προστεθεί η δυνατότητα έκδοσης Αντιγράφου ψηφιακής ταυτότητας (για προσωπική χρήση) με τις κάτωθι προδιαγραφές:

  • Θα εκδίδεται μόνο εάν ο χρήστης έχει εκ των προτέρων εκδώσει ψηφιακό αντίγραφο Ταυτότητας μέσω της εφαρμογής (δηλ. ψηφιακό έγγραφο με αναγνωριστικό “GOV-WALLET-ID”)
  • Θα έχει ξεχωριστό κωδικό QR για επιβεβαίωση
  • Θα έχει όλα τα πεδία που έχει το ψηφιακό έγγραφο με αναγνωριστικό “GOV-WALLET-PRESENT-ID” (δηλ. το αντίγραφο που χρησιμοποιούν Τράπεζες, Telco, κλπ.)

Για την υλοποίηση του νέου χαρακτηριστικού, έχει επιλεχθεί ως ανάδοχος η Cognity.

Απάντηση