Ο Δήμος Σιθωνίας για τις αιτήσεις καταγραφής ζημιών από τη νεροποντή της 9-1-2024

Παρακαλούνται οι πληγέντες από τη νεροποντή της 9-1-2024, να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για την καταγραφή ζημιών στις οικίες τους (κύριες ή δευτερεύουσες), προκειμένου να τους χορηγηθεί το σχετικό επίδομα για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής, με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (ειδικό έντυπο )

2. Έντυπο Ε1

3. Έντυπο Ε9

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αν το νοικοκυριό αριθμεί περισσότερους του ενός μέλους

5. Υ.Δ για τη συναίνεση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (ειδικό έντυπο)

6. Υ.Δ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας της πληττόμενης οικίας (ειδικό έντυπο)

7. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει η συνιδιοκτησία

στα εξής σημεία:

1. Κοινότητα Συκιάς

Τηλέφωνο: 2375350200

2. Δημαρχείο Σιθωνίας

Τηλέφωνο: 2375350100

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 23-2-2024

Τα απαιτούμενα ειδικά έντυπα (Αίτηση και οι ΥΔ), μπορούν να τα προμηθεύονται από τα παραπάνω δύο αναφερόμενα σημεία.

Απάντηση